ภาษาจีน

Chinese

ทางเราคอร์สเรียนภาษาจีนแล้วที่สาขาหัวหิน เรามุ่งเน้นการสื่อสารภาษาจีนที่คุณสามารถใช้นอกห้องเรียนในชีวิตประจำวันได้