เราตระหนักดีว่าวัยรุ่นนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงมีหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ ทางสถาบันของเราจะมุ่งเน้นทักษะทางด้านการสนทนา โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหามาจากไวยากรณ์ที่ผู้เรียนได้เรียนจากโรงเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และเสริมสร้างความมั่นใจจากกิจกรรมการสนทนาที่สนุกสนาน

หลักสูตรโดยรวม:
• IELTS, TOEFL, TOEIC
• CU TEP
• TU GET
• AEAS
• SAT

นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถช่วยเหลือในเรื่องของการบ้านและการเตรียมสอบตามระดับชั้นเรียนเพื่อเพิ่มคะแนนได้อีกด้วย