ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ อายุ 4-12 ปี

การได้เรียนรู้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย กับอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ของเด็กๆหลักสูตรการเรียนของสถาบันอินไซท์ ของเราได้รวมสิ่งเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งการใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางสถาบันภาษาอินไซท์ ของเราเป็นที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด เนื่องจากเรียนการสอนของเราจะมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และผู้เรียนแต่ละคนก็มีความแตกต่าง ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันของเราถึงมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
ในการเรียนการสอนของสถาบันของเรานั้น เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะการพูด การเคลื่อนไหว การร้องเพลง การเล่นเกม และงานศิลปะ โดยเรามุ่งเน้นทางด้านการพูด กล่าวคือ เด็กๆสามารถใช้คำศัพท์และเรียนรู้ประโยคใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้:
จำนวนตัวเลข
เวลา
อุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน
การถามในสิ่งต่างๆ
อาหารและเครื่องดื่ม
อารมณ์และความรู้สึก
ชอบ และ ไม่ชอบ
สถานที่และผู้คน
ครอบครัว

โทรสอบถามสาขาที่ใกล้คุณ เพื่อนัดทำการวัดระดับและทดลองเรียนฟรีได้