ภาษาที่เราสอน

Languages We Teach

London flat
Chinese flat
Thailand flat

Thai

หลักสูตรภาษาไทยมีให้บริการที่สาขาสีลม, มีนบุรีและหัวหิน เรามุ่งเน้นการสื่อสารภาษาไทยที่คุณสามารถใช้นอกห้องเรียนในชีวิตประจำวันได้

English

ภาษาอังกฤษ

ทางเรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบทุกสาขา ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มใช้หรือผู้ใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงเรามีโปรแกรมสำหรับคุณ โทร 02 638 3311 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยคุณในการศึกษาเป้าหมาย

Chinese

ทางเราคอร์สเรียนภาษาจีนแล้วที่สาขาหัวหิน เรามุ่งเน้นการสื่อสารภาษาจีนที่คุณสามารถใช้นอกห้องเรียนในชีวิตประจำวันได้