All Posts

10-เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

10-เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

10 เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในแง่ของการทำงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าสถานที่ทำงานของคุณอาจไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงในการสื่อสารภายในองค์กร แต่การสื่อสารหรือติดต่อกับองค์กรภายนอก ย่อมต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษนั้น นอกจากจะช่วยสื่อสารความต้องการไปสู่ผู้รับแล้ว ยังถือเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือและสะท้อนความเป็นมืออาชีพของผู้ส่งได้อีกด้วย บทความนี้จะมาเล่าเคล็ดลับวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ 10 วิธี ที่จะช่วยยกระดับการเขียนอีเมลของคุณให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว แล้วคุณจะรู้ว่า การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 1. วิเคราะห์บริบทโดยรวมก่อนเขียนอีเมลทุกครั้ง การเขียนอีเมลที่ดี มี 2 เรื่องที่ควรวิเคราะห์และคำนึงถึง ก่อนจะเริ่มลงมือเขียน เรื่องแรกคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้รับสาร เพื่อที่จะได้วางแผนทิศทางในการเขียนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น หากคุณเขียนอีเมลเพื่อรายงานความคืบหน้าให้กับหัวหน้างาน คุณควรจะเขียนอีเมลแบบเป็นทางการ (Formal) ทั้งรูปแบบการเกริ่นนำ,การใช้คำนำหน้า และคำลงท้าย แต่หากคุณต้องการเขียนอีเมลเพื่อส่งไปให้เพื่อนร่วมงาน คุณอาจเลือกใช้การเขียนอีเมลแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) หรือแบบไม่เป็นทางการ (Informal) ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความสนิทและเนื้อหาสาระที่อยู่ในอีเมล อีกประเด็นหนึ่งที่ควรวางแผนไว้ก่อนการเขียนอีเมลทุกครั้ง คือ การวางแผนการเขียนในแต่ละย่อหน้า (Paragraph) โดยส่วนมากนั้นการเขียนอีเมลไม่ควรจะมีเกิน 3 ย่อหน้า เพื่อให้เกิดความกระชับและไม่ยืดเยื้อ ในแต่ละย่อหน้าควรแบ่งแยกรายละเอียดเนื้อหาอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระได้อย่างรวดเร็ว เช่น ย่อหน้าแรก คุณอาจใช้เพื่อการเกริ่นนำ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมล ย่อหน้าสอง ใช้เพื่อแจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ และใช้ย่อหน้าสุดท้ายในการสรุปจบ เป็นต้น 2.Subject…

อ่านต่อ

what IELTS is and how to get a good score

what IELTS is and how to get a good score

การสอบ IELTS คืออะไร ควรเตรียมตัวสอบ IELTS อย่างไรให้ได้คะแนนดี ในยุคปัจจุบัน เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีบทบาททั้งในระดับการศึกษา จนไปถึงระดับการทำงาน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด ในการวัดระดับภาษาอังกฤษนั้น จึงต้องมีการออกแบบให้มีความเป็นสากล มีมาตรฐาน และสามารถเทียบเคียงลำดับคะแนนกันได้ในทุกประเทศทั่วโลก IELTS คืออะไร? IELTS (International English Language Testing System) คือการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยถูกออกแบบการทดสอบมาจาก 3 องค์กรที่มีชื่อเสียง คือ British Council, Cambridge English Language Assessment และ IDP: IELTS Australia ซึ่งเป็นการทดสอบที่เรียกได้ว่า มีความครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษครบถ้วนในทุกด้าน อันได้แก่ การฟัง(Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล วัตถุประสงค์ในการสอบ IELTS? วัตถุประสงค์ในการสอบ IELTS นั้นมีอยู่มากมายหลายแบบ แต่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1.…

อ่านต่อ

10 วิธีเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง ใครก็ทำได้

10 วิธีเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง ใครก็ทำได้

10 วิธีเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ เคล็ดลับง่ายๆ เก่งเร็ว ใครๆก็ทำได้ ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวคุณ…โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันที่ข้อมูลการเรียนรู้สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คุณลองเปิดใจและทำตาม 10 วิธีนี้ ทักษะภาษาอังกฤษของคุณจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน… 1.ตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนจะเรียนรู้ในสิ่งใดนั้น การตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เรียกได้ว่าถ้าหากวางแผนได้ถูกต้องตั้งแต่แรก ก็จะทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจ และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 2 คำถามสำคัญที่จะช่วยในการตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ -Why: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ? หากคุณเก่งภาษาอังกฤษแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น แถมยังช่วยกระตุ้นให้คุณมีความสนใจและให้คุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นอีกด้วย -Goal: เป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ? ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน บางคนอาจต้องการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อนำไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย บางคนอาจต้องการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นการสนทนา เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ดังนั้น เป้าหมายในการเรียนนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยในการวางแผนวิธีการเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสม 2.พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี เริ่มต้นที่การอ่าน! การอ่านจะช่วยให้คุณซึมซับและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะการได้จดจำคำศัพท์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และการวิเคราะห์รูปประโยคที่ถูกต้องตามแกรมมาร์ (Voice และ Tense) การอ่านสามารถอ่านได้ทั้งหนังสือเรียนแบบจริงจัง หรือการอ่านนิยาย (Fiction) ก็ช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานได้เช่นกัน วิธีการอ่านที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ -หากพบคำศัพท์ใหม่ๆที่ไม่รู้จักมาก่อน ควรขีดเส้นใต้หรือทำไฮไลท์ไว้ เพื่อค้นหาความหมายและจดจำศัพท์ -หากพบประโยคที่มีการเรียงรูปประโยคที่น่าสนใจ ลองนำมาวิเคราะห์ดูว่าในประโยคนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีการเรียงลำดับอย่างไร เมื่อทำความเข้าใจแล้ว ลองนำคำศัพท์คำอื่นมาแทนที่ เพื่อทำให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปประโยคแบบดังกล่าว 3.การฟังสำคัญอย่างยิ่ง การฟังสามารถทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว แม้คุณจะเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่มีพื้นฐานมาก่อน การฟังก็ช่วยให้คุณรู้สึกคุ้นชินกับภาษา…

อ่านต่อ

การท่องเที่ยวในต่างประเทศ

การท่องเที่ยวในต่างประเทศ

การไปท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป มีทั้งทัวร์ที่มีโปรแกรมต่างๆ ให้เลือกมากมายและที่นิยมในตอนนี้คือการไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองโดยไม่อาศัยทัวร์ ซึ่งจะเห็นได้จากรีวิวการเดินทางในประเทศต่างๆ ออกมามากมายซึ่งทุกคนหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตค่ะ แน่นอนทุกคนสามารถไปเที่ยวด้วยตัวเองได้แต่อย่างน้อยถ้าคุณต้องการทำอย่างนั้นคุณต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งและการไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศทำให้เปิดมุมมองใหม่ๆ สำหรับคุณและอาจจะได้เพื่อนใหม่ระหว่างทางอีกด้วย เห็นข้อดีของความสำคัญของภาษาอังกฤษแล้วรึยังคะ ว่าทำไมเราทำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษลองค้นหาแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษดูค่ะ ถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ ในชีวิตของคุณเริ่มเตรียมความพร้อมได้แล้วค่ะ เพราะโอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมกว่าเสมอ!

อ่านต่อ

การทำงาน

การทำงาน

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศของเรามากขึ้นทำให้ในหลายออฟฟิศเริ่มมีเพื่อนที่ทำงานเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งคุณจะต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษแน่นอน โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะเห็นได้ว่าคนที่มีภาษาอังกฤษที่ดีกว่าจะได้รับหน้าที่นั้นในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นได้แสดงความสามารถทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในที่ทำงาน หรือบางบริษัทมีการปรับขึ้นเงินเดือนโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมใช้คะแนนของ TOEIC และหลายๆ บริษัทก็ยังใช้คะแนนสอบ TOEIC เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานอีกด้วย

อ่านต่อ

การศึกษาต่อต่างประเทศ

การศึกษาต่อต่างประเทศ

ในปัจจุบันการไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป มีมหาลัยต่างๆ เข้ามาในประเทศของเราในเรื่องให้ทุนการศึกษาหรือแม้แต่การที่เราปรึกษาผ่านเอเจนซี่เองก็ตาม สิ่งที่นอกเหนือจากเกรดเฉลี่ยของทางมหาลัยคือพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย ซึ่งทุกคนที่ต้องการไปเรียนในระดับปริญญานั้นจำเป็นต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษของ IELTS หรือ TOEFL ซึ่งเป็นเอกสารอันดับแรกๆ เลยค่ะ ที่ทางมหาลัยต้องการใช้เป็นเอกสารประกอบกับใบสมัครเพื่อให้ทางมหาลัยมั่นใจได้ว่านักเรียนท่านนั้นมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะเรียนจนจบหลักสูตรได้

อ่านต่อ

มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ

มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ

เราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ ว่าภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นทุกวัน เริ่มตั้งแต่การเรียนในโรงเรียนจนถึงมหาลัย ซึ่งถ้าภาษาอังกฤษของเราดีอยู่แล้วนั้นการสอบเพื่อชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นและโอกาสก็จะเป็นของคนที่พร้อมกว่าเสมอค่ะ หรือบางท่านที่อาจจะผ่านวัยเรียนมาแล้วเข้าสู่วัยทำงานก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษค่ะ เพราะถ้าภาษาอังกฤษของเราดีนั้น โอกาสในการได้ทำงานในบริษัทต่างชาติก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจด้วยเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆ ย่อมได้รายได้ที่ดีกว่าแน่นอนและโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย และการที่ภาษาอังกฤษของเราดีนั้นทำให้เปิดโอกาสดีๆ ให้เราหลายอย่างเช่น การมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในต่างประเทศ หรือแม้แต่การได้คบหาดูใจกับชาวต่างชาติ เป็นต้น และยังคงมีอีกหลายเหตุผลทีเดียวว่าทำไมเราจำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ