เทคนิคน่ารู้ กับการเรียนเพื่อหางานภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษนั้นช่วยในการหางาน หรือเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าได้อย่างไร เรามีคำตอบ

ทุกคนคงทราบดีว่า ภาษาอังกฤษมีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารทางสังคม โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันที่เราเชื่อมโลกเข้าด้วยกันจากเทคโนโลยีทางการสื่อสารต่างๆ ที่ช่วยลบข้อจำกัดทั้งทางด้านสถานที่ และเวลา ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศง่ายดายมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การติดต่อสื่อสารย่อมต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพื่อให้ผู้คนที่มาจากประเทศที่ต่างกัน มีความเข้าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ภาษาอังกฤษ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในทุกๆด้าน และที่สำคัญที่สุด คือการหางานภาษาอังกฤษ

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงทำให้ข้อดีในการใช้ภาษาอังกฤษมีอยู่มากมาย ข้อดีที่สำคัญและโดดเด่นอย่างยิ่ง คือ ช่วยเปิดโอกาสในการหาตำแหน่งงานที่มีความหลากหลายและมีผลตอบแทนที่ดีกว่าตำแหน่งงานทั่วไป มีความสำคัญอย่างยิ่งในการหางานภาษาอังกฤษ รวมไปถึงยังมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งบริษัทใหญ่ๆในประเทศ และบริษัทข้ามชาติ หรือองค์กรทางสังคมที่สามารถให้ความมั่นคงในชีวิต มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีโอกาสในการต่อยอดทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย
ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึงหัวใจสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตการทำงาน ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้คุณ อาจได้อัพเงินเดือน เลื่อนขั้น หรือได้รับโอกาสที่ดีจากบริษัทที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วค่ะ

1. การติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก:

-ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน:

ทักษะในการพูดมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารระหว่างบุคคล อย่างไรก็ตามการพูดภาษาอังกฤษที่ดีจะต้องมาจากพื้นฐานการฟังที่ดีด้วย โดยจะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอก และการฟังที่ดี เป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 รูปแบบดังต่อไปนี้

Internal communication (การสื่อสารภายในองค์กร):

การสื่อสารภายในองค์กร คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทหรือที่ทำงานของคุณเอง ซึ่งอาจหมายถึงการพูดคุยกับเพื่อนในทีม ระหว่างแผนก หรือการพูดคุยกับหัวหน้าหรือผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

การใช้ภาษาอังกฤษ จะช่วยให้คุณเปิดกว้างในเรื่องของขีดจำกัดทางการติดต่อสื่อสาร เช่นในหลายๆบริษัทที่มีการรับพนักงานเชื้อชาติอื่นๆเข้ามา ซึ่งไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ หากคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับเขาเหล่านั้น ก็จะทำให้คุณได้รับโอกาสทางการทำงานที่มากขึ้นกว่าคนที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งนั่นเอง จะทำให้คุณได้รับตำแหน่งหน้าที่ หรือผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมอย่างแน่นอน

External communication (การสื่อสารภายนอกองค์กร):

การสื่อสารภายนอกองค์กร เป็นการสื่อสารที่ออกไปจากบริษัทหรือที่ทำงานของคุณ โดยอาจไปสู่องค์กรอื่นๆ หรืออาจเป็นการสื่อสารไปยังสังคม เช่น การทำ CSR, การเสนอข่าว หรือการสื่อสารไปยังลูกค้าก็หมายความได้เช่นกัน การสื่อสารในรูปแบบนี้ ถือเป็นการแสดงความน่าเชื่อถือและหน้าตาของบริษัท ดังนั้น องค์กร หรือบุคคลภายนอกล้วนมีความคาดหวังที่จะเห็นการสื่อสารที่ถูกต้อง เข้าใจได้ กระชับ และมีความน่าเชื่อถือจากองค์กรในระดับสูง โดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบของภาษาอังกฤษ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบนี้ จะช่วยให้คุณได้รับโอกาสทั้งต่อองค์กรและตัวคุณเอง เช่น หากคุณมีหน้าที่เป็นพนักงานขายทั่วไป แต่สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา จนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและทำให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ฐานลูกค้าของคุณที่เคยมีเพียงกลุ่มคนไทย ก็จะสามารถขยายการขายไปยังชาวต่างชาติ ซึ่งมีกำลังในการซื้อสูง และนั่นเอง จะทำให้คุณสามารถเพิ่มรายได้ เช่น เปอร์เซ็นต์จากยอดขายได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น คุณอาจได้รับพิจารณาในเรื่องการเลื่อนขั้นก่อนใคร เพียงแค่คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้มากกว่าคนอื่น ไปถึงได้โปรโมทขึ้นไปสู่ตําแหน่งงานที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ซึ่งมักมีฐานเงินเดือนสูงมากกว่างานทั่วไปอีกด้วย

-ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษในการทำงาน:

E-mail writing (การเขียนอีเมลล์):

หากคุณจำเป็นจะต้องเลือกการฝึกภาษาอังกฤษในการใช้สำหรับตําแหน่งภาษาอังกฤษ การเขียนอีเมลล์ถือเป็นด่านแรกๆที่คุณควรให้ความสำคัญ

การเขียนอีเมลล์ เป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไร้ปัญหาทั้งทางด้านเวลาและสถานที่ ทำให้การเขียนอีเมลล์อยู่คู่กับการทำงานในหลายๆองค์กร แบบแผนการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว หากคุณใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะทำให้คุณมีความ Professional มากขึ้นโดยเฉพาะการส่งไปถึงลูกค้า หรือบุคคลภายนอก

Report writing (การเขียนรายงาน):

การเขียนรายงาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการหรือการเขียนสรุปในที่ประชุมต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการทำงานเกือบทุกที่ โดยเฉพาะตําแหน่งภาษาอังกฤษ แม้ว่าหลายๆคนอาจคุ้นชินกับการเขียนภาษาไทยเป็นหลัก หากแต่หลายๆครั้งที่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือลูกค้าที่ติดต่องานด้วย หรือแม้กระทั่งหัวหน้า ผู้บริหารระดับสูง ล้วนเป็นชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ นั่นถือเป็นอุปสรรคทางการสื่อสารที่อาจดูเหมือนเล็กน้อย แต่กลับทำให้เกิดข้อเสียหลายประการ เช่น บริษัทอาจจะต้องส่งรายงานเหล่านั้นไปให้นักแปลจากบริษัทข้างนอกแปลให้ ทำให้เสีย cost เพิ่มขึ้น รวมถึงเสียเวลาในการรอเอกสารกลับมา ทำให้บางโปรเจคอาจไม่ทันการณ์

ลองคิดภาพว่าถ้าคุณเป็นพนักงานคนหนึ่ง ที่สามารถช่วยบริษัทได้เพียงแค่รู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ ทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องสูญเสียโอกาสดังกล่าวข้างต้น คุณก็จะกลายเป็นฮีโร่ที่สามารถทำให้บริษัทก้าวเดินไปได้อย่างไม่สะดุด แม้ว่าจะต้องติดต่อหรือประสานงานกับชาวต่างชาติในประเทศไหนก็สามารถทำได้ ด้วยประสิทธิภาพที่มากกว่าและไร้ข้อจำกัดในด้านนี้ ย่อมจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

2. การหาค้นคว้าหาข้อมูล เปิดโลกแห่งการเรียนรู้หรืออัพเดทข่าวสาร แค่ใช้ภาษาอังกฤษได้ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง:

การค้นคว้าหาข้อมูล โดยเฉพาะในการทำงานที่จะต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือบทความอ้างอิงทางวิชาการ ล้วนย่อมต้องพึ่งทักษะการอ่านภาษาอังกฤษกันทั้งสิ้น ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เราสามารถเสาะหาข่าวสารและข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด อาจต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับมักมาจากประเทศในฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ข้อมูลดังกล่าวมักถูกเขียนไว้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว หากคุณมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ นอกจากจะเปิดโลกกว้างในเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้ว ผลต่อเนื่องยังทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีทัศนคติในการมองโลกที่กว้างไกลขึ้นจากการอัพเดทข่าวสารจากหลากหลายประเทศ ไม่ยึดติดอยู่กับกฏกติกาเดิมๆ

3. การเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการศึกษาต่อ ด้วยการเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

-การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก

วิธีการอัพโปรโฟล์ในรูปแบบที่คลาสสิค คงหนีไม่พ้นการศึกษาต่อในระบบการศึกษาทั่วไป อย่างการเรียนต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เนื่องจากหลายๆบริษัทให้การยอมรับ และมีระบบการพิจารณาให้รายได้เพิ่มเติมเมื่อมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศปัจจุบัน ล้วนมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ตามแต่ละสาขาวิชาที่เลือกเรียน คุณจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ในการสอบได้

นอกจากนี้ หากคุณทุ่มเทการเรียนภาษาอังกฤษจนสามารถใช้ได้อย่างชำนาญ ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาที่กว้างมากขึ้น เนื่องจากคุณอาจใช้มันในการสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ และนั่นก็ยิ่งส่งเสริมให้โปรไฟล์ของคุณดูดี เหมาะสมกับตำแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน

-การศึกษาคอร์สเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต

ในบางสายอาชีพ คุณอาจไม่จำเป็นต้องเลือกเรียนในระบบการศึกษาแบบข้างต้น แค่เพียงคุณหาเวลาว่างในการพัฒนาตนเอง ด้วยการเลือกรายวิชาที่ชอบ จากเวปไซต์หรือแอพลิเคชั่นที่รวบรวมการสอนจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากต่างประเทศ เมื่อเรียบจบในแต่ละคอร์ส คุณจะได้รับ Certificate ยืนยันว่าคุณได้ผ่านการศึกษาในคอร์สนั้นๆแล้ว คุณจะสามารถหางานภาษาอังกฤษได้ง่ายดายขึ้นอย่างมาก

Certificate นั้น เมื่อคุณได้รับมา คุณสามารถนำไปอัพเดทข้อมูลกับทางฝ่ายบุคคลของบริษัท หรืออาจใช้แนบใน Resume เมื่อต้องการสมัครงานครั้งใหม่ได้ ยิ่งคุณมี Certificate มากและมีความเกี่ยวข้องกับสายงานที่ทำโดยตรง ย่อมส่งผลให้คุณได้รับผลตอบแทนหรือ โอกาสการทำงานที่ดีขึ้นจนคุณอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว