เราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ ว่าภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นทุกวัน เริ่มตั้งแต่การเรียนในโรงเรียนจนถึงมหาลัย ซึ่งถ้าภาษาอังกฤษของเราดีอยู่แล้วนั้นการสอบเพื่อชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นและโอกาสก็จะเป็นของคนที่พร้อมกว่าเสมอค่ะ หรือบางท่านที่อาจจะผ่านวัยเรียนมาแล้วเข้าสู่วัยทำงานก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษค่ะ เพราะถ้าภาษาอังกฤษของเราดีนั้น โอกาสในการได้ทำงานในบริษัทต่างชาติก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจด้วยเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆ ย่อมได้รายได้ที่ดีกว่าแน่นอนและโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย และการที่ภาษาอังกฤษของเราดีนั้นทำให้เปิดโอกาสดีๆ ให้เราหลายอย่างเช่น การมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในต่างประเทศ หรือแม้แต่การได้คบหาดูใจกับชาวต่างชาติ เป็นต้น และยังคงมีอีกหลายเหตุผลทีเดียวว่าทำไมเราจำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ