Category: การทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อหางานได้อย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อหางานได้อย่างไร

เทคนิคน่ารู้ กับการเรียนเพื่อหางานภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษนั้นช่วยในการหางาน หรือเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าได้อย่างไร เรามีคำตอบ ทุกคนคงทราบดีว่า ภาษาอังกฤษมีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารทางสังคม โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันที่เราเชื่อมโลกเข้าด้วยกันจากเทคโนโลยีทางการสื่อสารต่างๆ ที่ช่วยลบข้อจำกัดทั้งทางด้านสถานที่ และเวลา ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศง่ายดายมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การติดต่อสื่อสารย่อมต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพื่อให้ผู้คนที่มาจากประเทศที่ต่างกัน มีความเข้าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ภาษาอังกฤษ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในทุกๆด้าน และที่สำคัญที่สุด คือการหางานภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงทำให้ข้อดีในการใช้ภาษาอังกฤษมีอยู่มากมาย ข้อดีที่สำคัญและโดดเด่นอย่างยิ่ง คือ ช่วยเปิดโอกาสในการหาตำแหน่งงานที่มีความหลากหลายและมีผลตอบแทนที่ดีกว่าตำแหน่งงานทั่วไป มีความสำคัญอย่างยิ่งในการหางานภาษาอังกฤษ รวมไปถึงยังมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งบริษัทใหญ่ๆในประเทศ และบริษัทข้ามชาติ หรือองค์กรทางสังคมที่สามารถให้ความมั่นคงในชีวิต มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีโอกาสในการต่อยอดทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึงหัวใจสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตการทำงาน ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้คุณ อาจได้อัพเงินเดือน เลื่อนขั้น หรือได้รับโอกาสที่ดีจากบริษัทที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วค่ะ 1. การติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก: -ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน: ทักษะในการพูดมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารระหว่างบุคคล อย่างไรก็ตามการพูดภาษาอังกฤษที่ดีจะต้องมาจากพื้นฐานการฟังที่ดีด้วย โดยจะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอก และการฟังที่ดี เป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 รูปแบบดังต่อไปนี้ Internal communication (การสื่อสารภายในองค์กร): การสื่อสารภายในองค์กร คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทหรือที่ทำงานของคุณเอง ซึ่งอาจหมายถึงการพูดคุยกับเพื่อนในทีม ระหว่างแผนก หรือการพูดคุยกับหัวหน้าหรือผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น การใช้ภาษาอังกฤษ จะช่วยให้คุณเปิดกว้างในเรื่องของขีดจำกัดทางการติดต่อสื่อสาร เช่นในหลายๆบริษัทที่มีการรับพนักงานเชื้อชาติอื่นๆเข้ามา ซึ่งไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ หากคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับเขาเหล่านั้น…

อ่านต่อ

10-เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

10-เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

10 เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในแง่ของการทำงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าสถานที่ทำงานของคุณอาจไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงในการสื่อสารภายในองค์กร แต่การสื่อสารหรือติดต่อกับองค์กรภายนอก ย่อมต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษนั้น นอกจากจะช่วยสื่อสารความต้องการไปสู่ผู้รับแล้ว ยังถือเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือและสะท้อนความเป็นมืออาชีพของผู้ส่งได้อีกด้วย บทความนี้จะมาเล่าเคล็ดลับวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ 10 วิธี ที่จะช่วยยกระดับการเขียนอีเมลของคุณให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว แล้วคุณจะรู้ว่า การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 1. วิเคราะห์บริบทโดยรวมก่อนเขียนอีเมลทุกครั้ง การเขียนอีเมลที่ดี มี 2 เรื่องที่ควรวิเคราะห์และคำนึงถึง ก่อนจะเริ่มลงมือเขียน เรื่องแรกคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้รับสาร เพื่อที่จะได้วางแผนทิศทางในการเขียนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น หากคุณเขียนอีเมลเพื่อรายงานความคืบหน้าให้กับหัวหน้างาน คุณควรจะเขียนอีเมลแบบเป็นทางการ (Formal) ทั้งรูปแบบการเกริ่นนำ,การใช้คำนำหน้า และคำลงท้าย แต่หากคุณต้องการเขียนอีเมลเพื่อส่งไปให้เพื่อนร่วมงาน คุณอาจเลือกใช้การเขียนอีเมลแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) หรือแบบไม่เป็นทางการ (Informal) ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความสนิทและเนื้อหาสาระที่อยู่ในอีเมล อีกประเด็นหนึ่งที่ควรวางแผนไว้ก่อนการเขียนอีเมลทุกครั้ง คือ การวางแผนการเขียนในแต่ละย่อหน้า (Paragraph) โดยส่วนมากนั้นการเขียนอีเมลไม่ควรจะมีเกิน 3 ย่อหน้า เพื่อให้เกิดความกระชับและไม่ยืดเยื้อ ในแต่ละย่อหน้าควรแบ่งแยกรายละเอียดเนื้อหาอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระได้อย่างรวดเร็ว เช่น ย่อหน้าแรก คุณอาจใช้เพื่อการเกริ่นนำ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมล ย่อหน้าสอง ใช้เพื่อแจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ และใช้ย่อหน้าสุดท้ายในการสรุปจบ เป็นต้น 2.Subject…

อ่านต่อ

การทำงาน

การทำงาน

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศของเรามากขึ้นทำให้ในหลายออฟฟิศเริ่มมีเพื่อนที่ทำงานเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งคุณจะต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษแน่นอน โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะเห็นได้ว่าคนที่มีภาษาอังกฤษที่ดีกว่าจะได้รับหน้าที่นั้นในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นได้แสดงความสามารถทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในที่ทำงาน หรือบางบริษัทมีการปรับขึ้นเงินเดือนโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมใช้คะแนนของ TOEIC และหลายๆ บริษัทก็ยังใช้คะแนนสอบ TOEIC เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานอีกด้วย

อ่านต่อ