หากคุณกำลังเตรียมตัวสอบ IELTS และไม่รู้ว่าจะเรียน IELTS ที่ไหนดี ให้โรงเรียนของเราเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวสอบให้กับคุณ

เรียน IELTS กับคุณครูเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญการสอนด้าน IELTS คุณสามารถเลือกเรียนทุกทักษะ หรือเลือกเรียนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่งของการทดสอบ ด้วยหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนสอนภาษาอินไซท์ ซึ่งมีทั้งหลักสูตร IELTS Academic เพื่อให้คุณสอบได้คะแนนที่ต้องการและสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่คุณเลือก หรือ General Training และ A1 / B1 IELTS Life Skills เพื่อให้สามารถยื่นขอวีซ่าเพื่อทำงาน หรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศได้

พิเศษ

โปรโมชั่น

  หากคุณกำลังมองหาโรงเรียนติวข้อสอบ IELTS เพื่อให้ได้คะแนนที่คุณต้องการ ที่ Insight คุณสามารถเลือกเรียนเตรียมตัวสอบ IELTS ทุกทักษะ หรือเลือกเรียนเฉพาะทักษะที่คุณต้องการเท่านั้น

  ด้วยทีมอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้คะแนนที่ต้องการอย่างแน่นอน และคุณสามารถเลือกเรียนได้ที่แบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่มเล็ก (กลุ่ม2 – 3คน)

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS คืออะไรได้ที่นี่

  สอนครอบคลุม 4 ทักษะ Listening, Reading, Writing, และ Speaking

  การฟัง (Listening) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 10 ข้อ (รวมทั้งหมด 40 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

  มีทั้งการฟังแบบในชีวิตประจำวัน (2 เรื่อง) และเชิงวิชาการ (อีก 2 เรื่อง) โดยข้อสอบเริ่มจากง่ายไปยาก เช่น บทสนทนาแรกเป็นการพูดโทรศัพท์ บทสนทนาที่สองเป็นการสั่งอาหาร ไปจนถึงท้ายๆ เป็นการบรรยายสั้นๆ ในห้องเรียน หรือการปรึกษางานกลุ่มระหว่างนักเรียน

  คำถาม มีได้ตั้งแต่ ถามเบอร์โทรศัพท์ เลขที่บ้าน ชื่อถนน เมนูอาหารโดยเป็นการฟังไปด้วยตอบไปด้วย

  คำตอบ เป็นแบบเขียนตอบทั้งหมด อาจจะมีเติมคำในรูปภาพหรือตาราง เติมคำในประโยค เรียงลำดับ หรือแบบปรนัยด้วย

  เพื่อเพิ่มทักษะการฟังของคุณให้ดีขึ้น ครูของเราจะสอนการฟังเสียงสำเนียงของเจ้าของภาษาที่หลากหลาย (เช่น สำเนียงอังกฤษ สำเนียงอเมริกัน สำเนียงออสเตรเลี่ยน เป็นต้น) คำศัพท์ใหม่ๆ การเขียนสะกดคำ เทคนิค ต่างๆเพื่อให้คุณสามารถตอบคำถามและเขียนคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้คะแนนที่คุณต้องการ

  การอ่าน (Reading)

  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนละ 13 – 14 ข้อ (รวมทั้งหมด 40 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที)

  IELTS –Reading เป็นข้อสอบที่มีทั้งบทความที่เป็นข่าวและบทความเชิงวิชาการ รวมทั้งหมด 3 – 4 เรื่อง โดยคำถาม-คำตอนแบ่งออก เป็นแบบเขียนตอบ เช่น เติมคำ ในประโยค Matching True/False/Not Given เรียงลำดับ หรือแบบปรนัยด้วยซึ่งแบบที่ออกมาแน่ๆ คือ True/False/Not Given ส่วนนี้ควรฝึกอ่านและแปลความให้คล่อง

  เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านของคุณให้ดีขึ้น ครูของเราจะสอนคำศัพท์ใหม่ๆ เทคนิคการทำข้อสอบต่าง เพื่อช่วยให้คุณ อ่านได้เร็วขึ้น อ่านจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง และหา Main Idea ในแต่ละเรื่องได้เร็ว และทำข้อสอบได้ทันเวลา

  การเขียน (Writing)

  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน (ใช้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที) คือTask 1: เขียนอธิบายกราฟต่างๆ และ

  Task 2 เขียนเรียงความ (essay) แสดงความคิดเห็นของคุณในหัวข้อต่างๆ

  – Writing Task 1: เขียนอธิบายกราฟต่างๆ อย่างน้อย 150 คำ (a graph, chart, table, diagram or map) ใช้เวลา ทำข้อสอบ20 นาที

  – Writing Task 2: เขียนเรียงความ (essay) แสดงความคิดเห็นของคุณในหัวข้อต่างๆ เขียนอย่างน้อย 250 คำใช้เวลาทำข้อสอบ 40นาที

  ครูของ Insight สามารถช่วยคุณสร้างความระบบการคิดให้คุณเขียนเรียบเรียงคำตอบในข้อสอบ ทั้ง 2 Task ให้ครบถ้วน และถูกต้องหลักไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคต่างๆ ได้ทันเวลาในการทำข้อสอบที่มีอย่างจำกัด

  การพูด(Speaking)

  การสอบ IELTS – Speaking นั้นใช้เวลา 10 – 17 นาที โดยสอบกับอาจารย์ (Examiner) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 – Introduction/Interview ส่วนที่ 2– Short presentation ส่วนที่ 3 – Discussion

  ส่วนที่ 1 (Introduction/Interview) เป็นส่วนที่ง่ายสุด Examiner จะคุยกับเราแบบสบายๆ หน่อย เช่นถามว่าไปกินอะไรมา ชอบทำงานอดิเรกอะไร และจะมี key question ที่นำไปสู่การสอบส่วนที่สอง ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

  ส่วนที่ 2 (Short presentation) เป็นคำถามที่ยากขึ้น เป็นการ์ดคำถาม ซึ่งต่อเนื่องจากคำถามท้ายๆ ของส่วนแรก คือ ให้เวลาคิด 1 นาที และเวลาตอบประมาณ 2 นาที

  ส่วนที่ 3 (Discussion) เป็นส่วนที่ยากสุด เป็นการถกกันระหว่าง Examiner กับ ผู้เข้าสอบ ตัวอย่างเช่น เรื่องปัญหาการรักษาพื้นที่สงวน ไม่ให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง เพราะมันจะไปทำลายธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

  ครูของเราสามารถช่วยให้คุณพูดได้มั่นใจ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคต่างๆ และสามารถพูด ตอบทุกคำถามได้ทันเวลาสอบที่มีอยู่อย่างจำกัด

  ขั้นตอนการเรียนง่ายๆ ดังนี้

  1. โทรหาเราเพื่อแจ้งความต้องการด้านภาษาของคุณ และนัดหมายเพื่อทำการทดสอบวัดระดับภาษา
  2. ทดสอบวัดระดับภาษา และครูให้คำแนะนำเรื่องการเรียน
  3. ทำข้อสอบ IELTS (ทำหรือไม่ก็ได้)
  4. จัดตารางเรียนและเริ่มเรียน
  5. สอบได้คะแนนที่คุณต้องการ

  ครูของเราเป็นครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์สอนมายาวนานในการสอน IELTS ครูของเราจะสอนเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบเพื่อให้คุณสอบได้คะแนนที่คุณต้องการ

  เรามีคลาสเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็กให้คุณเลือกเรียน หากคุณเรียน การทำข้อสอบครั้งนี้เรารู้ดีว่าสำคัญกับเรื่องอนาคตและความใฝ่ฝันของนักเรียนทุกคน ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะได้เป็นผู้ช่วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณ การสอบครั้งนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายดาย

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 638 3311 หรือ Email: info@insightenglish.com