พิเศษ

โปรโมชั่น

  ทางสถาบันของเรามีหลักสูตรสำหรับคนทำงานหรือต้องการทำงานในสายงานต่างๆ


  ภาษาสำหรับงานด้านการบัญชี
  ภาษาสำหรับงานด้านการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
  ภาษาสำหรับงานด้านการแพทย์
  ภาษาสำหรับงานด้านการพยาบาล
  ภาษาสำหรับงานด้านสายการบิน
  ภาษาสำหรับงานด้านธุรกิจการบิน
  ภาษาสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมยา
  • หลักสูตรสำหรับวงการฟุตบอล
  ภาษาสำหรับงานด้านฝ่ายบุคคล
  ภาษาสำหรับงานฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์
  ภาษาสำหรับงานด้านการนำเข้า และ การส่งออก
  ภาษาสำหรับพนักงานในโรงแรม

  หากคุณต้องการเรียนนอกเหนือจากหัวข้อด้านบนนี้สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสถาบันได้