พิเศษ

โปรโมชั่น

ทางสถาบันของเรามีหลักสูตรสำหรับคนทำงานหรือต้องการทำงานในสายงานต่างๆ


ภาษาสำหรับงานด้านการบัญชี
ภาษาสำหรับงานด้านการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ภาษาสำหรับงานด้านการแพทย์
ภาษาสำหรับงานด้านการพยาบาล
ภาษาสำหรับงานด้านสายการบิน
ภาษาสำหรับงานด้านธุรกิจการบิน
ภาษาสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมยา
• หลักสูตรสำหรับวงการฟุตบอล
ภาษาสำหรับงานด้านฝ่ายบุคคล
ภาษาสำหรับงานฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์
ภาษาสำหรับงานด้านการนำเข้า และ การส่งออก
ภาษาสำหรับพนักงานในโรงแรม

หากคุณต้องการเรียนนอกเหนือจากหัวข้อด้านบนนี้สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสถาบันได้