พิเศษ

โปรโมชั่น

  ที่อินไซท์ เรามีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ โปรแกรมต่างๆของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนทุกวัย และทุกระดับความสามารถทางภาษา เพราะเราเข้าใจดีว่าทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน พบกับหลักสูตรต่างๆของเราโดยเลือกไปที่เมนู “COURSES” ด้านบนเพื่อค้นหาตัวเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษ หรือคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อหาคอร์สเรียนที่ใช่สำหรับคุณ

  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน

  คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนของเราจะช่วยเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณไปทีละขั้น เน้นเทคนิคการสอนที่ทำให้คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่วันแรกที่เรียน ด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่าย หัวข้อในการเรียนที่ตรงกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนครูของเราที่ทุ่มเทเวลาให้อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน

  คุณสามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มเล็กหรือเรียนเดี่ยวได้ สอนโดยทีมครูอาจารย์เจ้าของภาษาจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรืออเมริกา

  โทร 02 638 3311 ตอนนี้เพื่อสำรองที่นั่งในการทดลองเรียน และทดสอบระดับภาษาฟรี

  หัวข้อในการเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน มีดังต่อไปนี้
  • การแนะนำตัว
  • ตัวเลขและการบอกเวลา
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • หลักไวยากรณ์เบื้องต้น
  • การขอความช่วยเหลือ
  • การพูดถึงครอบครัว
  • การถามทาง การบอกทาง

  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต และวัยรุ่น

  การเรียนกับอินไซท์เน้นที่การได้เรียนกับเจ้าของภาษาเท่านั้น คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนแบบกลุ่มเล็ก หรือเรียนเดี่ยว น้องๆอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปก็เรียนหลักสูตรของเราได้ค่ะ ( คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล )

  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก 

  คอร์สนี้ได้รับออกแบบมาเพื่อเด็กเล็กอายุระหว่าง 3-6 ขวบ เป็นหลักสูตรที่ทั้งทันสมัยและสนุกสนานเหมาะกับวัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับหัวข้อพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังแทรกกิจกรรมในห้องเรียนซึ่งได้รับการทดสอบแล้วว่าได้ผล เช่น เกมส์ ร้องเพลง และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆมาเสริมการเรียน จุดมุ่งหมายหลักของคอร์สนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้น และได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้เป็นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป

  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต

  คอร์สเรียนสำหรับเด็กโตของเราออกแบบมาเพื่อน้องๆอายุระหว่าง 7-11 ขวบ เราเน้นที่การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และความคล่องแคล่วในการพูดของเด็ก โดยผ่านการเล่นบทบาทสมมติ และเกมส์ต่างๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นการช่วยพัฒนาให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกกับการเรียนภาษาอังกฤษ และให้เด็กๆได้เรียนภาษาด้วยความสนุกสนาน หลักสูตรสำหรับเด็กในวัยนี้มีทั้งสิ้น 7 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาทักษะการอ่านให้กับน้องๆอีกด้วย ช่วยให้ผลการเรียนที่โรงเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

  ภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่น

  คอร์สนี้เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นการสอนให้น้องๆได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ได้พัฒนาเพื่อการสื่อสาร การสอบ และเพื่อทักษะการอ่านจับใจความ ทั้งยังเป็นหลักสูตรพัฒนาความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษ และการออกเสียงโดยเน้นการฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงให้น้องๆเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

  ภาษาอังกฤษทั่วไป

  คอร์สสนทนาทั่วไปนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ในแต่ละบทเรียนจะมีหัวข้อการเรียนและเนื้อเรื่องที่แตกต่างกัน และลำดับเวลาที่ต่างกัน ( Past, Present และ Future) กิจกรรมที่นำมาใช้ในคลาสเรียน เช่น บทบาทสมมุติ การอภิปรายในกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การวางแผนและการเจรจาต่อรอง ตลอดจนถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนในระดับนี้เราจะสอนวิธีการใช้โทนเสียงที่แตกต่างกันด้วย (เช่นสนุกสนาน กึ่งทางการ ข้อเท็จจริง เป็นต้น )

  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

  ไม่ว่าคุณต้องการจะเรียนคอร์สระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องการใช้โทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน อีเมล์ การเสนองานหรือเจรจาต่อรอง หรือเรียนคอร์สระยะยาวเพื่อใช้ทำงานในแวดวงธุรกิจที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก และแม้แต่คอร์สทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณมีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นในการติดต่องานกับบริษัทคู่ค้าต่างๆ อินไซท์มีครูที่มีประสบการณ์และคอร์สหลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

  -ภาษาอังกฤษแบบเจาะจงหัวข้อเรียน 

  หากคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสังคม หรือต้องการพัฒนาการพูดให้ดีขึ้นเพื่อใช้ในการทำงาน คอร์สที่ดีที่สุดที่เราแนะนำคือ เจาะจงหัวข้อเรียน ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม ธุรกิจการบิน การบัญชี พนักงานรับโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับวงการแพทย์ การพยาบาล ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และอื่นๆ ที่คุณต้องการ

  ต้องการเรียน IELTS คลิกที่นี่ 

  หากต้องการได้คะแนนสอบ IELTS เยอะๆ คุณจำเป็นต้องเตรียมตัวเรียนคอร์ส IELTS โดยตรง ไม่ว่าคุณต้องการคะแนนในระดับ 4.0 หรือ 8.0 เราช่วยคุณได้ด้วยครูที่มีประสบการณ์ และผู้ทดสอบของเรา สามารถช่วยให้คุณพัฒนา การเขียน การฟัง การอ่าน และการพูด เพื่อสอบ IELTS ได้ โทรสำรองที่นั่งตอนนี้ ที่ 02 638 3311 เพื่อทดสอบวัดระดับ และทดลองเรียนฟรี

  เชิญมาทดลองวัดระดับและทดลองเรียนได้ฟรีและมาดูกันว่าสถาบันภาษาอินไซท์ ของเราจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจใจการใช้ภาษาของคุณได้อย่างไร