พิเศษ

โปรโมชั่น

  เรียน ielts ที่ไหนดี มาดูหลักสูตรเรียนเตรียมตัวสอบ IELTS ที่ INSIGHT

  เรียน IELTS ที่ไหนดี ให้สอบได้คะแนน IELTS ที่คุณต้องการ ที่โรงเรียนสอนภาษาอินไซท์ (Insight) เรามีหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่ดีที่สุดจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญที่สุด

  โรงเรียนสอนภาษาอินไซท์เปิดสอน IELTS Academic, IELTS General Training และ IELTS Life Skills คุณสามารถเลือกเรียนทุกทักษะ หรือเลือกเรียนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่งของการสอบ IELTS คุณสามารถเลือกเรียนที่สาขาในกรุงเทพของเราหรือเรียนออนไลน์ (Online Live) กับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มากด้วยประสบการณ์การสอน IELTS (Insight IELTS Expert)

  ท่านสามารถหาคำตอบ การสอบ IELTS คืออะไร ควรเตรียมตัวสอบ IELTS อย่างไรให้ได้คะแนนดีได่ ที่นี่

  ทำไมต้องเรียน IELTS ที่อินไซท์

  เราเชื่อว่าวิธีการเรียน IELTS ที่ได้ผลดีที่สุดคือการเรียน IELTS ตัวต่อตัว ซึ่งคุณสามารถเรียนได้ที่โรงเรียนหรือเรียนออนไลน์ (Online Live Class) กับอาจารย์เจ้าของภาษาจากสหราชอาณาจักร อเมริกา ออสเตรเลียและแคนาดา ที่เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ หลักสูตรและการเรียนการสอนเตรียมตัวสอบ IELTS ของอินไซท์ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจบทเรียนได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนนสอบได้จริง

  ด้วยความยืดหยุ่นในการเรียน คุณสามารถเลือกตารางเรียนตามเวลาและวันที่คุณสะดวก โรงเรียนของเราเปิดสอนเจ็ดวันต่อสัปดาห์ตั้งแต่เช้าถึงเย็น

  ประสบการณ์ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน IELT ของเรา ช่วยให้นักเรียนสอบได้คะแนนที่ต้องการ โรงเรียนสอนภาษาอินไซท์มั่นใจว่าหลักสูตรของเรามีประสิทธิภาพ และเราจะเตรียมเทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราจะได้คะแนนที่ต้องการ

  เตรียมตัวสอบ IELTS ทุกทักษะ

  1. โทรหาเราได้ที่ 02 638 3311 หรือลงทะเบียน ที่นี่ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของคุณและนัดหมายเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาและทดลองเรียนฟรี
  2. ทดสอบวัดระดับภาษา (Assessment)
  3. อาจารย์ผู้ทดสอบให้คำแนะนำหลักสูตรและหนังสือเรียนสำหรับคอร์สเรียนของคุณ
  4. การทดลองทำข้อสอบ IELTS (Mock IELTS Test)
  5. ลงทะเบียนเรียน จัดตารางเรียน และเริ่มเรียน
  6. สอบ IELTS และได้คะแนนที่คุณต้องการ

  สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาหรือทดลองเรียนได้ที่ 08 6383311 หรือ Line ID: @insight.languages หรือ email: info@insightenlish.com เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

  IELTS (International English Language Testing System)

  การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ

  รูปแบบของการสอบ IELTS

  การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ

  การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  IELTS Academic
  IELTS General Training
  IELTS Life Skills

  IELTS Academic

  เป็นการทดสอบความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก การสอบ IELTS Academic มี 4 ทักษะ

  การฟัง (Listening)

  แบบทดสอบการฟังมี 4 ส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วย 10 คำถาม การทดสอบใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากนั้นคุณมีเวลาเพิ่มอีก 10 นาทีในการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

  หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการฟังของคุณให้ดีขึ้น การเรียน IELTS ที่ Insight คุณจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ ในการสอน IELTS คุณจะได้ฝึกฟังสำเนียงของเจ้าของภาษาที่แตกต่างกัน เรียนรู้เคล็ดลับในการทำข้อสอบ IELTS เพื่อให้ได้คะแนนสูงและสามารถตอบคำถามได้หลังจากฟังการซีดี (CD) เพียงครั้งเดียว

  การอ่าน (Reading)

  ข้อสอบการอ่านมี 3 ส่วน แต่ละส่วนมีคำถาม 13 หรือ 14 คำถาม รวม 40 คำถาม การทดสอบใช้เวลา 60 นาที และคุณต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ข้อความในส่วนการอ่าน อาจรวมถึงแผนผัง กราฟ หรือภาพประกอบ ข้อความทั้งหมดนำมาจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงทางใดทางหนึ่ง

  หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการอ่านของคุณ การเรียน IELTS ที่ Insight คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่จะช่วยให้คุณตอบคำถามได้ถูกต้อง และสามารถตอบคำถามทั้งหมด 40 ข้อในเวลาที่กำหนด

  การเขียน (Writing)

  การสอบการเขียน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ให้เวลา 60 นาที ส่วนแรก (Task1) คือการเขียนอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง หรือแผนผัง ผู้สอบจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ให้มา โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ และใช้เวลาในการเขียน 20 นาที ส่วนที่สอง(Task 2) คือ การเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ และใช้เวลาในการเขียน 40 นาที การเขียนในส่วนที่สอง มีค่าการให้คะแนนมากกว่าส่วนที่หนึ่ง ดังนั้นคุณต้องเรียบเรียงการเขียนให้ดี และถูกต้องที่สุด

  หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการเขียนของคุณให้ดีขึ้น การเรียน IELTS ที่ Insight อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนของเราจะช่วยให้คุณสามารถเขียนข้อสอบทั้ง 2 ส่วน ให้เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดโครงสร้างเรียงความ เรียบเรียงแนวคิดที่มีอยู่ เพื่อเขียนตอบให้ตรงเกณฑ์การให้คะแนนของผู้ตรวจข้อสอบและเรียนรู้วิธีเขียนย่อหน้า (paragraph) ที่ซับซ้อนพร้อมโครงสร้างไวยากรณ์ที่ดี

  การพูด(Speaking)

  การทดสอบการพูดใช้เวลาประมาณ 11 ถึง 14 นาที คุณจะถูกสัมภาษณ์โดยผู้สอบ (IELTS Examiner) ซึ่งจะบันทึกการสนทนาของคุณ การทดสอบการพูดมี 3 ส่วน:

  ส่วนที่หนึ่ง เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน

  (Introduction/Interview)

  ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที

  (Short presentation)

  ส่วนที่สาม จะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

  (Discussion)

  หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการพูดของคุณ การเรียน IELTS ที่ Insight อาจารย์ผู้มีประสบการสอนของเราจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจ ตอบคำถามด้วยความ

  คล่องแคล่ว และถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และสามารถตอบคำถามในระยะเวลาที่กำหนดในการทำข้อสอบของคุณให้ดีขึ้น

  ท่านสามารถดูบทความเจาะลึกเคล็ดลับการสอบ IELTS (PART SPEAKING) รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบ ฟรี! ได้ ที่นี่

  IELTS General Training

  สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ หรือไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่นประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย

  หากคุณกำลังวางแผนที่จะไปเรียนต่อในที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือย้ายไปต่างประเทศเพื่อทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศ คุณสามารถเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษของคุณได้ด้วยการเรียน IELTS หลักสูตร IELTS General Training ได้ที่ Insight

  การฟัง (Listening)

  แบบทดสอบการฟังมี 4 ส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วย 10 คำถาม การทดสอบใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากนั้นคุณมีเวลาเพิ่มอีก 10 นาทีในการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

  หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการฟังของคุณให้ดีขึ้น การเรียน IELTS ที่ Insight คุณจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ ในการสอน IELTS คุณจะได้ฝึกฟังสำเนียงของเจ้าของภาษาที่แตกต่างกัน เรียนรู้เคล็ดลับในการทำข้อสอบ IELTS เพื่อให้ได้คะแนนสูงและสามารถตอบคำถามได้หลังจากฟังการซีดี (CD) เพียงครั้งเดียว

  การอ่าน (Reading)

  ข้อสอบการอ่านมี 3 ส่วน แต่ละส่วนมีคำถาม 13 หรือ 14 คำถามรวม 40 คำถาม การทดสอบใช้เวลา 60 นาทีและคุณต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ข้อความมีหลายรูปแบบตั้งแต่ข้อความสั้น ๆ ไปจนถึงข้อความที่ยาวขึ้น ข้อความทั้งหมดเป็นข้อความจริง ซึ่งนำมาจากประกาศโฆษณา หนังสือคู่มือบริษัท เอกสารราชการ หนังสือ และหนังสือพิมพ์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงทางใดทางหนึ่ง

  หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการอ่านของคุณ การเรียน IELTS ที่ Insight คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่จะช่วยให้คุณตอบคำถามได้ถูกต้อง และสามารถตอบคำถามทั้งหมด 40 ข้อในเวลาที่กำหนด

  การเขียน (Writing)

  การทดสอบการเขียนมี 2 ส่วนและคุณมีเวลาทั้งหมด 60 นาทีในการทำข้อสอบ

  ในการเขียน IELTS General Training ส่วนที่หนึ่ง คุณควรใช้เวลา 20 นาที และคุณต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำขึ้นไป การขียนอาจจะเป็นการเขียนจดหมายหรืออีเมล

  ในการเขียน IELTS General Training ส่วนที่สอง คุณต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำคุณควรใช้เวลา 40 นาทีกับงานนี้ การเขียนในส่วนที่สอง มีค่าการให้คะแนนมากกว่าส่วนที่หนึ่ง ดังนั้นคุณต้องเรียบเรียงการเขียนให้ดี และถูกต้องที่สุด

  หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการเขียนของคุณให้ดีขึ้น การเรียน IELTS ที่ Insight อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนของเราจะช่วยให้คุณสามารถเขียนข้อสอบทั้ง 2 ส่วน ให้เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดโครงสร้างเรียงความ เรียบเรียงแนวคิดที่มีอยู่ เพื่อเขียนตอบให้ตรงเกณฑ์การให้คะแนนของผู้ตรวจข้อสอบและเรียนรู้วิธีเขียนย่อหน้า (paragraph) ที่ซับซ้อนพร้อมโครงสร้างไวยากรณ์ที่ดี

  การพูด (Speaking)

  การสอบพูดใน IELTS General Training มีลักษณะเช่นเดียวกับการสอบ IELTS Academic การสอบการพูดจะใช้เวลาระหว่าง 11 ถึง 14 นาที คุณจะถูกสัมภาษณ์โดยผู้สอบ (IELTS Examiner) ซึ่งจะบันทึกการสนทนาของคุณ การทดสอบการพูดมี 3 ส่วน:

  ส่วนที่หนึ่ง เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน

  (Introduction/Interview)

  ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที

  (Short presentation)

  ส่วนที่สาม จะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

  (Discussion)

  หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการพูดของคุณ การเรียน IELTS ที่ Insight อาจารย์ผู้มีประสบการสอนของเราจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจ ตอบคำถามด้วยความ

  คล่องแคล่ว และถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และสามารถตอบคำถามในระยะเวลาที่กำหนดในการทำข้อสอบของคุณให้ดีขึ้น

  IELTS Life Skills

  การสอบ IELTS Life Skills เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางทักษะการพูดและการฟังในระดับ A1, A2 หรือ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

  หากคุณกำลังวางแผนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือตรวจคนเข้าเมืองและต้องการพิสูจน์ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของคุณว่าอยู่ในระดับที่กำหนด หลักสูตร IELTS Life Skills ที่ Insight นั้นมีความเหมาะสมมากที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของคุณในการทำข้อสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะผ่านการทดสอบที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่าของคุณ

  การสอบ IELTS Life Skills มีสามระดับ:

  – IELTS Life Skills – A1 การพูดและการฟัง

  – IELTS Life Skills – A2 การพูดและการฟัง (เปิดสอบในสหราชอาณาจักรเท่านั้น)

  – IELTS Life Skills – B1 การพูดและการฟัง

  IELTS Life Skills เป็นการทดสอบการพูดและการฟัง ในการเรียน IELTS ตัวต่อตัว คุณจะต้องทำแบบทดสอบของคุณกับผู้สอบ (IELTS Examiner) และกับผู้สมัครคนอื่น ๆ อีกหนึ่งคน

  IELTS Life Skills ระดับ A1 คุณจะต้องฟังและตอบสนองต่อการพูดภาษาอังกฤษรวมถึงเรื่องเล่าง่ายๆ ข้อความคำถาม และทำตามคำสั่งง่ายๆ คุณอาจต้องพูดถึงข้อมูลพื้นฐาน ความรู้สึกและความคิดเห็นในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ผู้สมัครจะต้องพูดคุยกับผู้สอบบุคคลอื่นอีก 1 คน ในสถานการณ์และหัวข้อที่คุ้นเคย

  IELTS Life Skills ระดับ B1 คุณต้องฟังและตอบสนองต่อการพูดภาษาอังกฤษ รวมถึงข้อมูล และเรื่องเล่าที่ตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามคำอธิบายหรือคำสั่ง คุณอาจต้องสื่อสารข้อมูล ความรู้สึกและความคิดเห็นในหัวข้อที่คุ้นเคยโดยใช้รูปแบบที่

  เหมาะสม ผู้สมัครพูดคุยกับผู้สมัครคนอื่นตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องและตอบสนองต่อสิ่งที่คนอื่นพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ

  คุณจะสอบ IELTS ได้ที่ไหน

  คุณสามารถสมัครสอบ IELTS ได้ที่ British Council และ IDP ในประเทศไทย และคุณสามารถเลือกสอบที่ศูนย์สอบในจังหวัดต่อไปนี้ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น พิษณุโลก และภูเก็ต

  คุณต้องการคะแนนเท่าใด

  ลักษณะการให้คะแนน IELTS ถูกแบ่งออกเป็น 0 ถึง 9 โดย 0 เป็นคะแนนต่ำสุดและ 9 เป็นคะแนนสูงสุด คุณอาจได้คะแนนครึ่งหนึ่งเช่น 6.5

  คะแนนที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการไปเรียนหรือทำงานในต่างประเทศของคุณ คุณควรสอบถามกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการเข้าเรียนหรือกฎการเข้าเมืองของประเทศที่คุณต้องการย้ายไปว่าคุณต้องได้คะแนนเท่าใด

  คุณจะได้รับผลสอบเมื่อไรและอย่างไร

  หากคุณทำแบบทดสอบ IELTS on Paper คุณจะได้รับผลสอบอีก 13 วันหลังจากการทดสอบของคุณ

  หากคุณได้ทำการทดสอบ IELTS on Computer คุณจะได้รับผลสอบภายในสามถึงห้าวันหลังจากการทดสอบของคุณ

  หากคุณเคยสอบ IELTS for Life Skills คุณจะได้รับผลสอบภายใน 7 วันหลังการทดสอบของคุณ

  คุณจะได้รับสำเนาผลการสอบของคุณหนึ่งฉบับ หรือสองฉบับหากคุณสมัครเข้า Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)

  ผลสอบของคุณจะสามารถดูได้ทางออนไลน์เป็นเวลา 28 วัน

  สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาหรือทดลองเรียนได้ที่ 08 6383311 หรือ Line ID: @insight.languages หรือ email: info@insightenlish.com เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

  พิเศษ

  โปรโมชั่น