พิเศษ

โปรโมชั่น


โรงเรียนสอนภาษา อินไซท์ (Insight) ได้รับความไว้วางใจ ในจัดการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานชั้นนำภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา อินไซท์ (Insight) มีความเข้าใจดีว่า หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในองค์กรแตกต่างกันออกไป

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา โรงเรียนสอนภาษา อินไซท์ (Insight) มีความชำนาญในการออกแบบหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานและพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับ และหลักสูตรของเราสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน

อินไซท์ (Insight) เปิดสอนภาษาต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และ หลักสูตรออนไลน์

หาก คุณกำลังมองหาการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภายในองค์กร
คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: 02-638-3311
หรือ อีเมลล์  info@insightenglish.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าองค์กรของเรายินดีให้คำปรึกษา และยินดีที่จะเข้าไปนำเสนอให้รายละเอียดที่บริษัทของคุณ

อินไซท์ (Insight)  มีหลักสูตรหลากหลายดังนี้

  • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (General English)
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่องานเฉพาะ (Business English for specific purpose – ex. English for presentations, English for Emails, English for purchasing, English for customer cares and many more)
  • งานแปลเอกสาร (Translation)
  • ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
  • การเรียนเชิงปฏิบัตการ (Workshop)
  • กิจกรรม Team Building และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย