ทางสถาบันเราตระหนักดีว่าบางครั้งในหลักสูตรก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ดังนั้นทางสถาบันของเราจึงสามารถให้ผู้เรียนสามารถออกแบบเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ โดยเราจะมีผู้ให้คำปรึกษาคอยช่วยคุณในการจัดเนื้อหาการเรียนสำหรับคุณหรือหน่วยงานของคุณเฉพาะได้

การนำเสนองานและการเขียน
การประชุมและต่อรองราคา
เกี่ยวกับธุรกิจ และสังคม
การสัมภาษณ์งานและการนำเสนอตัวเอง
สามารถเพิ่มเติมหลักสูตรได้ตามความต้องการของคุณ

โทรหาเราตอนนี้เพื่อวางแผนหลักสูตรและเริ่มต้นการเรียนภาษาอย่างมั่นใจ