ทางสถาบันสอนภาษาอินไซท์ของเรามีหลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการสอบ โดยจะมุ่งเน้นถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบของคุณ

หลักสูตรของเรามีดังต่อไปนี้
• IELTS
• TOEFL
• TOEIC
• CU TEP
• TU GET
• AEAS
• SAT
• Cambridge Tests-KET & PET

หลักสูตรของสถาบัน จะช่วยให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบแต่ละประเภท โดยการฝึกให้ทำข้อสอบตัวอย่างซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุตามเป้าหมายของคะแนนที่คุณมุ่งหวังไว้

IELTS (ไอเอลส์)

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS ของสถาบัน จะคลอบคลุมเนื้อหาในการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ
การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน ภารกิจที่ 1 และ 2

เราจะเสริมคำศัพท์ เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนเกี่ยวกับรูปแบบของคำถามที่คุณจะต้องเจอในการสอบจริง
การสอบการเขียนเราจะสอนให้คุณได้ทราบถึงการเขียนรายงานในรูปแบบของ ตาราง กราฟ และ แผนภูมิ และยังช่วยพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ ตั้งแต่โครงสร้างของประโยค การเรียงลำดับ การจัดระเบียบแนวความคิด และโครงสร้างของการเขียนโดยรวม
ด้วยประสบการณ์ทางการสอนหลายปีที่ผ่านมาของเรา เรายินดีที่จะช่วยให้คุณได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาคุณไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนหรือการทำงาน
หากคุณต้องการที่จะพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เราก็สามารถจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
เพียงติดต่อสถาบันสอนภาษาอินไซท์ สาขาที่ใกล้คุณ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบประเภทต่างๆ โดยเราสามารถสอนได้ตั้งแต่ผู้ที่เคยสอบแต่ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ หรือไม่เคยสอบมาก่อน ทั้งแบบระยะยาว และแบบเร่งด่วน

กรุณาติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมาย การทดสอบวัดระดับและการทดลองเรียนได้ฟรี

TOEFL (โทเฟล)

ข้อสอบ TOEFL มี 3 แบบดังนี้
การสอบแบบผ่านอินเตอร์เน็ต IBT( Internet based TOEFL)
การสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ PBT( Paper based TOEFL)
การสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ CBT(Computer based TOEFL)

การสอบ TOEFL ส่วนใหญ่จะเป็นการสอบแบบ IBT ซึ่งทางสถาบันของเราก็มีโปรแกรมรูปแบบของคำถามที่คุณจะได้ฝึกฝนและต้องใช้ในการสอบแบบ IBT

ในส่วนของการสอบแบบ PBT และ CBT เราจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเนื้อหาคำถาม รวมไปถึงโครงสร้างของการเขียนคำตอบ

เพียงติดต่อสถาบันสอนภาษาอินไซท์ สาขาที่ใกล้คุณ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบประเภทต่างๆ โดยเราสามารถสอนได้ตั้งแต่ผู้ที่เคยสอบแต่ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ หรือไม่เคยสอบมาก่อน ทั้งแบบระยะยาว และแบบเร่งด่วน

กรุณาติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมาย การทดสอบวัดระดับและการทดลองเรียนได้ฟรี

TOEIC (โทอิค)

หลักสูตร TOEIC ของสถาบันสอนภาษาอินไซท์จะช่วยพัฒนาทักษะของคุณเพื่อให้บรรลุผลตามคะแนนที่คุณตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ TOEIC สำหรับงานที่ทำในปัจจุบันหรืองานในอนาคตก็ตาม เราก็มีหลักสูตรให้กับคุณ

เพียงติดต่อสถาบันสอนภาษาอินไซท์ สาขาที่ใกล้คุณ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ โดยเราสามารถสอนได้ตั้งแต่ผู้ที่เคยสอบแต่ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ หรือไม่เคยสอบมาก่อน ทั้งแบบระยะยาว และแบบเร่งด่วน

กรุณาติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมาย การทดสอบวัดระดับและการทดลองเรียนได้ฟรี