พิเศษ

โปรโมชั่น

  หากคุณกำลังมองหาโรงเรียนติวข้อสอบTOEFL เพื่อให้ได้คะแนนที่คุณต้องการ ที Insight คุณสามารถเลือกเรียนเตรียมตัวสอบ TOEFL ทุกทักษะ หรือเลือกเรียนเฉพาะทักษะที่คุณต้องการเท่านั้น

  ด้วยทีมอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้คะแนนที่ต้องการอย่างแน่นอน และคุณสามารถเลือกเรียนได้ที่แบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม

  TOEFL ประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ

  – TOEFL Internet-based Test (iBT)

  เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วมกันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้ โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมด้วย

  – TOEFL Paper-based Test (PBT)

  เป็นการประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ

  ตัวข้อสอบ ให้เวลาในการทำรวมประมาณ 4 ชั่วโมง โดยแบ่งออกได้ 4 Sections 120 คะแนน ดังต่อไปนี้

  ส่วนที่ 1: Listening (การฟัง)

  มีเวลาให้ฟัง 40-60 นาที โดยอาจเป็นบทสนทนาหรือการบรรยาย ซึ่งเราจะต้องตอบคำถาม ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

  ส่วนที่ 2: Reading (การอ่าน)

  จะมีให้อ่านบทความที่ยาวประมาณ 3-5 ย่อหน้าสั้นๆ และตอบคำถามภายใน 20 นาที

  ส่วนที่ 3: Speaking (การพูด)

  จะประกอบไปด้วยคำถามเปิด จำนวน 6 คำถาม ให้เราตอบให้ตรงประเด็นมากที่สุด

  ส่วนที่ 4: Writing (การเขียน)

  เป็นการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด จำนวน 2 หัวข้อ มีการนับจำนวนคำอย่างน้อย 250 คำขึ้นไป

  ขั้นตอนการเรียนง่ายๆดังนี้

  1) โทรหาเราเพื่อแจ้งความต้องการด้านภาษาของคุณ และนัดหมายเพื่อทำการทดสอบวัดระดับภาษา
  2) ทดสอบวัดระดับภาษา และครูให้คำแนะนำเรื่องการเรียน
  3) จัดตารางเรียนและเริ่มเรียน
  4) สอบได้คะแนนที่คุณต้องการ

  ครูของเราเป็นครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์สอนมายาวนานในการสอน TOEFL ครูของเราจะสอนเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบเพื่อให้คุณสอบได้คะแนนที่คุณต้องการ

  เรามีคลาสเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็กให้คุณเลือกเรียน หากคุณต้องการเรียนเพื่อเตรียมการสอบครั้งนี้เรารู้ดีว่าสำคัญกับเรื่องอนาคตและความใฝ่ฝันของนักเรียนทุกคน ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะได้เป็นผู้ช่วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณ การสอบครั้งนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายดาย

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 638 3311 หรือ Email: info@insightenglish.com