พิเศษ

โปรโมชั่น

  หากคุณต้องการคะแนน TOEIC ที่สูงขึ้นเพื่อโอกาสที่ดีทั้งหน้าที่การงานหรือการเรียน. ทางโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Insight ของเรามีความชำนาญในการสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ทั้งสื่อการสอนและทีมครูผู้สอนที่มีประสบการณ์โดยตรง

   

  จุดเด่นของเรา

  1. สอนสดทุกชั่วโมงโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสามารถจัดตารางเรียนเองได้
  2. เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อคะแนนที่ดีขึ้น
  3. สอนโดยหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะส่วนบุคคลเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด

  ติดต่อเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างและฟรีสอบวัดระดับได้ที่

  โทร 02-638-3311

  Email: info@insightenglish.com

   

  ขั้นตอนการเรียนง่ายๆดังนี้

  1. โทรหาเราเพื่อแจ้งความต้องการด้านภาษาของคุณ และนัดหมายเพื่อทำการทดสอบวัดระดับภาษา
  2. ทดสอบวัดระดับภาษา และครูให้คำแนะนำเรื่องการเรียน
  3. ทำข้อสอบ TOEIC (ทำหรือไม่ก็ได้)
  4. จัดตารางเรียนและเริ่มเรียน
  5. สอบได้คะแนนที่คุณต้องการ