พิเศษ

โปรโมชั่น

  หากคุณกำลังมองหาโรงเรียนติวข้อสอบ TU-GET เพื่อให้ได้คะแนนที่คุณต้องการ  ที่ Insight คุณสามารถเลือกเรียนเตรียมตัวสอบ TU GET ทุกทักษะ หรือเลือกเรียนเฉพาะทักษะที่คุณต้องการเท่านั้น

  ด้วยทีมอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้คะแนนที่ต้องการอย่างแน่นอน และคุณสามารถเลือกเรียนได้ที่แบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม

  ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

  ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน

  • Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)  
  • Error Identification  (การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฎทางไวยากรณ์)

  ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน

  • ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
  • ข้อสอบที่มีการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

  ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) 50 ข้อ 500คะแนน

  • เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference เป็นต้น

  รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

  ขั้นตอนการเรียนง่ายๆดังนี้

   1. โทรหาเราเพื่อแจ้งความต้องการด้านภาษาของคุณ และนัดหมายเพื่อทำการทดสอบวัดระดับภาษา
   2. ทดสอบวัดระดับภาษา และครูให้คำแนะนำเรื่องการเรียน
   3. ทำข้อสอบ TU-GET (ทำหรือไม่ก็ได้)
   4. จัดตารางเรียนและเริ่มเรียน
   5. สอบได้คะแนนที่คุณต้องการ

  ครูของเราเป็นครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์สอนมายาวนานในการสอน TU-GET  ครูของเราจะสอนเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบเพื่อให้คุณสอบได้คะแนนที่คุณต้องการ

  เรามีคลาสเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็กให้คุณเลือกเรียน หากคุณเรียน เรารู้ดีว่าการสอบครั้งนี้มีความสำคัญกับอนาคตและความใฝ่ฝันของนักเรียนทุกคน ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะได้เป็นผู้ช่วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณ การสอบครั้งนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายดาย

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 638 3311 หรือ Email: info@insightenglish.com