พิเศษ

โปรโมชั่น

Insight Young Learner Classes

ชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็กที่ Insight เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา ซึ่งชั้นเรียนของเราเน้นความสนุกสนานและกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเรียน

ชั้นเรียนของเราแบ่งออกเป็นตามช่วงอายุ เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเด็กในวัยเดียวกัน เรียนรู้บทเรียนต่างๆที่เหมาะกับวัย มีความสนุกสนาน เพื่อจะทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้

เรามีกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละชั้นเรียน:

 • การร้องเพลง (Songs & Chants)
 • การเคลื่อนไหวและเกมส์ (Movement & Games)
 • ศิลปะและงานฝีมือ (Art & Craft)
 • การเล่าเรื่อง (Storytelling)
 • การออกเสียง (Phonics)

แต่ละชั้นเรียนมีการผสมผสานของกิจกรรมข้างต้นเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนที่มีแตกต่างกัน

ท่านสามารถดูตัวอย่างชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็กได้ที่:

เมื่อบุตรหลานของท่านโตขึ้น เราจะปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับอายุและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน เราให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งรวมถึงการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์สมมติต่างๆ และการฟัง หลักไวยากรณ์จะถูกสอนในขั้นตอนนี้เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนฝึกใช้โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมในห้องเรียน

หัวข้อในการเรียน:

 • การแนะนำตัวเอง (Introductions)
 • ครอบครัว (Family)
 • การบอกทาง (Directions)
 • ชอบ/ ไม่ชอบ (Likes/dislikes)
 • กิจวัตรประจำวัน (Routine)
 • อาหาร (Food)
 • เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต (Events in your life)
 • การวางแผนสำหรับอนาคต (Future plans)

หลักสูตรของเราช่วยให้บุตรหลานของคุณพัฒนาทักษะการพูดและความเข้าใจโดยรวม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผลการเรียนของพวกเขาดีขึ้น และเป็นการมอบโอกาสที่ดีในการประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต

Insight - Young learning classes

Insight - Young learning classes

Insight - Young learning classes

Insight - Young learning classes