พิเศษ

โปรโมชั่น

  Insight Young Learner Classes

  ชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็กที่ Insight เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา ซึ่งชั้นเรียนของเราเน้นความสนุกสนานและกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเรียน

  ชั้นเรียนของเราแบ่งออกเป็นตามช่วงอายุ เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเด็กในวัยเดียวกัน เรียนรู้บทเรียนต่างๆที่เหมาะกับวัย มีความสนุกสนาน เพื่อจะทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้

  เรามีกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละชั้นเรียน:

  • การร้องเพลง (Songs & Chants)
  • การเคลื่อนไหวและเกมส์ (Movement & Games)
  • ศิลปะและงานฝีมือ (Art & Craft)
  • การเล่าเรื่อง (Storytelling)
  • การออกเสียง (Phonics)

  แต่ละชั้นเรียนมีการผสมผสานของกิจกรรมข้างต้นเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนที่มีแตกต่างกัน

  ท่านสามารถดูตัวอย่างชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็กได้ที่:

  เมื่อบุตรหลานของท่านโตขึ้น เราจะปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับอายุและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน เราให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งรวมถึงการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์สมมติต่างๆ และการฟัง หลักไวยากรณ์จะถูกสอนในขั้นตอนนี้เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนฝึกใช้โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมในห้องเรียน

  หัวข้อในการเรียน:

  • การแนะนำตัวเอง (Introductions)
  • ครอบครัว (Family)
  • การบอกทาง (Directions)
  • ชอบ/ ไม่ชอบ (Likes/dislikes)
  • กิจวัตรประจำวัน (Routine)
  • อาหาร (Food)
  • เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต (Events in your life)
  • การวางแผนสำหรับอนาคต (Future plans)

  หลักสูตรของเราช่วยให้บุตรหลานของคุณพัฒนาทักษะการพูดและความเข้าใจโดยรวม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผลการเรียนของพวกเขาดีขึ้น และเป็นการมอบโอกาสที่ดีในการประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต

  Insight - Young learning classes

  Insight - Young learning classes

  Insight - Young learning classes

  Insight - Young learning classes