หลักสูตรของเรา

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ทุกวันนี้การใช้ภาษาอังกฤษที่ทำงานมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
พนักงานที่มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีกว่า ย่อมจะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่า และได้รับความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากกว่า
ในขณะนี้ รัฐบาลไทยเองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง
ที่สอนให้คนไทยฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ

คอร์สเรียนภาษาไทย

โปรแกรมการเรียนภาษาไทยของเรามุ่งเน้นไปที่การสนทนา ซึ่งคุณมาสารถใช้ได้ตั้งแต่เรียนวันแรก ที่อินไซท์ เรารู้สึกได้ว่าการเริ่มต้นเรียนภาษาจากการพูด เป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อเราเป็นเด็ก เราเรียนรู้ที่จะพูดก่อนที่จะเรียนอ่านและเขียน การสอนของอินไซท์ มุ่งเน้นที่ตัวคุณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนจากปฏิสัมพันธ์

หลักสูตร TEFL

อินไซท์ จัดการสอน TEFL 4 สัปดาห์ 120ชั่วโมง ต่อเดือน ที่ศูนย์การฝึกในชะอำ ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่สวยงามของประเทศไทย หลักสูตรนี้ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน รวมถึงการสังเกตการณ์และการฝึกสอนในโรงเรียนใกล้ๆ เป็นเวลา 20 ชม. ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมสำหรับการทำงานเป็นครูสอน ESL