คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ทุกวันนี้การใช้ภาษาอังกฤษที่ทำงานมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
พนักงานที่มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีกว่า ย่อมจะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่า และได้รับความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากกว่า
ในขณะนี้ รัฐบาลไทยเองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง
ที่สอนให้คนไทยฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ