IELTS courses

Insight - Logo

IELTS

พิชิตคะแนน IELTS ที่คุณต้องการ โดยครูเจ้าของภาษาที่เป็นผู้สอบ IELTS (Examiner)
คุณสามารถเลือกเรียนทุกทักษะ หรือเลือกเฉพาะทักษะที่คุณต้องการ

IELTS COURSES

IELTS COURSES

IELTS SPECIAL ONLY 799 Baht/Period

จองทดลองเรียนฟรีได้ที่ 02 638 3311หรือ
ไลน์  ID: @insight.languages เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

คุณสามารถจองทดสอบวัดระดับภาษาได้ฟรีที่สาขาสีลม โดยครู IELTS Examiner ของอินไซท์ เพื่อ:

ทดสอบวัดระดับทักษะต่างๆของคุณสำหรับ การพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง
ให้คำแนะนำและจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน

จองการสอบ IELTS เสมือนจริงฟรีโดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ สำหรับการฝึกฝนการทำข้อสอบ ก่อนที่คุณจะสอบจริง โดยครู IELTS Examiner ของอินไซท์ เพื่อ:

ตรวจข้อสอบและประเมินทักษะต่างๆ ของคุณ
ให้คำแนะนำและแนะวิธีที่จะทำให้คุณมีทักษะต่างๆ ที่ดีขึ้น

จองฟรี Insight IELTS Clinic กับครู IELTS Examiner ของอินไซท์ เพื่อ:

ประเมินการเขียน Task 1และ Task 2
ให้คุณสอบ Speaking เสมือนจริง เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณไปสอบแล้วจะได้คะแนนที่คุณต้องการ
ให้คำแนะนำและเทคนิคการฟัง และการอ่าน ในการทำข้อสอบ IELTS

Contact Us

  For more information 02 638 3311 Or Email: info@insightenglish.com

  เรียนเข้มข้นทั้ง 4 ทักษะกับครู IELTS Examiner ของ อินไซท์ อิงลิช:

  ทักษะการฟัง

  • เพื่อให้ได้คะแนนที่คุณต้องการ โดยการเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้คุณได้คะแนนที่สูง และสามารถตอบคำถามทุกคำถามหลังจากการฟังเพียงครั้งเดียว
  • ฟังสำเนียงต่างๆ จาก IELTS Examiner ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสำเนียงทั้งหมดในส่วน IELTS Listening
  • ฝึกให้คุณสามารถคาดการณ์คำตอบสำหรับคำถามก่อนที่จะได้ยินคำตอบผ่านเทคนิคการเรียนรู้กับ IELTS Examiner ของอินไซท์ .
  • เพิ่มความมั่นให้คุณ ว่าคุณได้ยินเสียง “s” ในตอนท้ายของคำตอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้คะแนนที่ต้องการ

  ทักษะการอ่าน

  • เพื่อให้ได้คะแนนการอ่านที่คุณต้องการโดยการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ การเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณตอบคำถามทุกประเภทและสามารถตอบคำถาม 40 ข้อในเวลาที่กำหนด
  • ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS ของ Insight สามารถให้เทคนิคที่จำเป็นแก่คุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถตอบคำถาม 14 ข้อที่คุณอาจพบในหัวข้อการสอบ IELTS
  • เพิ่มความมั่นใจ ว่าคุณสามารถตอบคำถามทั้งหมด 40 ข้อในเวลาที่กำหนด โดยศึกษาวิธีการบริหารเวลากับครู IELTS Examiner ของเรา

  ทักษะการเขียน

   • เพื่อให้ได้คะแนนการเขียนที่คุณต้องการโดยเรียนรู้วิธีจัดโครงสร้างการเขียนเรียงความ วิธีพัฒนาการเขียนและสนับสนุนความคิดของคุณเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจข้อสอบของ IELTS Examiners และรู้วิธีการเขียนย่อหน้าที่ซับซ้อนด้วยโครงสร้างไวยากรณ์ที่ยอดเยี่ยม
   • Insight’s IELTS Examiners สามารถสอนวิธีจัดโครงสร้างเรียงความทั้ง Task 1 และ Task 2 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เขียนตามเกณฑ์การให้คะแนนของผู้ตรวจข้อสอบ (Examiner) เพื่อให้ได้คะแนนที่คุณต้องการ
   • เรียนรู้วิธีพัฒนาการเขียน และสนับสนุนแนวคิดของคุณ โดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS
   • เรียนรู้วิธีพัฒนาและสนับสนุนแนวคิดของคุณกับครูผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS เพื่อให้คุณเขียนเรียงความได้ดี มีความชัดเจน และ สามารถได้จำนวนคำตามที่ข้อสอบกำหนด
   • เรียนรู้วิธีพัฒนาและสนับสนุนแนวคิดของคุณกับครูผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS เพื่อให้คุณเขียนเรียงความได้ดี มีความชัดเจน และ สามารถได้จำนวนคำตามที่ข้อสอบกำหนด
   • ปรับปรุงไวยากรณ์และคำศัพท์ของคุณ ด้วยการเรียนกับหนึ่งในครูผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS ของเรา เพื่อที่จะพัฒนาคุณไปสู่การเขียนประโยค และ paragraph ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

  ทักษะการพูด

   • เพื่อให้ได้คะแนนการพูดที่คุณต้องการโดยการพัฒนาความคล่องแคล่วในการพูด โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ กับหนึ่งในครูผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอน IELTS ของเรา
   • เรียนกับ Insight’s IELTS Examiners ที่เป็นเจ้าของภาษาเพื่อเรียนรู้เทคนิคและคำศัพท์ที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนสอบ IELTS ที่สูง
   • พัฒนาความคล่องในการพูด และสอบ ทำข้อสอบ IELTS เสมือนจริง กับครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS ของเรา

  จองทดลองเรียนฟรีได้ที่ 02 638 3311หรือ
  ไลน์  ID: @insight.languages เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

  ติดต่อเรา

   For more information 02 638 3311 Or Email: info@insightenglish.com