ลาดพร้าว

อินไซท์ สาขาลาดพร้าว

เราเชื่อว่าการที่คุณได้เรียนกับครูผู้สอนนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้และยังถ่ายทอดเนื้อหาในการสอนภาษาอังกฤษได้เหมาะกับตรงตามช่วงอายุและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมที่สุด

สถาบันสอนภาษาอินไซท์ สาขาลาดพร้าวของเราที่ได้เปิดสอนมาแล้วกว่า 8 ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและเราสามารถจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 4 – 12 ปี

ภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 13 – 19 ปี

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

การเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

การฝึกอบรมและพัฒนาครูผู้สอนคนไทย

สถานที่ตั้งสถาบันอินไซท์

โรงเรียนสอนภาษาอินไซท์ (ลาดพร้าว) โครงการ เดอะเชลเตอร์ โชคชัย 4 141/21-22 ห้อง B2-308-309 ชั้น 3 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

Call Insight LadPrao:
02 157 2808
facebook

ครูผู้สอน

ครูผู้สอนที่ดีนั้นจะต้องทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างของการเรียน ทำให้คุณเรียนรู้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับทำให้การเรียนนั้นต้องมีความสนุกสนานควบคู่ไปกับเนื้อหาสาระที่คุณจะได้จากการเรียนกับเรา

ครูผู้สอนของเราทุกคน ล้วนแต่เป็นเจ้าของภาษาที่ได้รับการฝึกอบรมแนวทางการสอนตามรูปแบบวิธีการสอนที่เป็นมาตรฐานของเราก่อนที่จะมาสอนจริง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนอย่างดีที่สุด

เชิญรับชมวีดีโอ ที่จะทำให้เห็นว่าคุณหรือเด็กๆของคุณนั้น สามารถเรียนรู้ได้อย่างไร: