ภาษาที่เราสอน

ภาษาที่เราเปิดสอน

London flat
Chinese flat
Thailand flat

ภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทยมีให้บริการที่สาขาสีลม, มีนบุรีและหัวหิน เรามุ่งเน้นการสื่อสารภาษาไทยที่คุณสามารถใช้นอกห้องเรียนในชีวิตประจำวันได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

ทางเรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบทุกสาขา ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มใช้หรือผู้ใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงเรามีโปรแกรมสำหรับคุณ โทร 02 638 3311 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยคุณในการศึกษาเป้าหมาย

ภาษาจีน

เรามีรูปแบบการเรียนภาษาจีนที่หลากหลาย ซึ่งหลักสูตรภาษาจีนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกวัยและทุกความสามารถ เพราะที่ Insight เราเข้าใจดีว่าทุกคนมีความต้องการในการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาษาญี่ปุ่น

เรามีรูปแบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลาย ซึ่งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกวัยและทุกความสามารถ เพราะที่ Insight เราเข้าใจดีว่าทุกคนมีความต้องการในการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

เรียนรู้เพิ่มเติม