ภาษาจีน

ภาษาจีน

เรามีรูปแบบการเรียนภาษาจีนที่หลากหลาย ซึ่งหลักสูตรภาษาจีนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกวัยและทุกความสามารถ เพราะที่ Insight เราเข้าใจดีว่าทุกคนมีความต้องการในการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน Insight จะช่วยสร้างความสามารถทางภาษาของคุณทีละขั้นตอน เรามุ่งเน้นการสอนภาษาที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันแรกของการเรียน พร้อมหัวข้อที่เข้าใจง่าย ครูที่มีความสามารถ และรักในการสอนของเรา จะให้เวลาในการเรียนรู้กับคุณเพราะเรามีความเข้าใจดีว่าทุกคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก และวัยรุ่น
หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก และวัยรุ่น ถูกออกแบบมาให้มีความสนุกสนาน และมีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน เกมส์ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาทักษะการสื่อสารและความคล่องในการการใช้ภาษา อีกทั้ง Insight จะช่วยพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนของคุณอีกด้วย

ภาษาจีนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
หลักสูตรบทสนทนาทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่นั้น ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับทุกระดับพื้นฐานตั้งแต่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เนื้อหาการเรียนในแต่ละระดับพื้นฐาน จะมีเนื้อหาและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เราจะพัฒนาความคล่องในการพูดและการออกเสียงของคุณ โดยฝึกภาษาจีนผ่านการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้คำศัพท์ที่คุณต้องการ เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ภาษาจีนสำหรับงานธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะต้องการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น การพูดโทรศัพท์ การเขียนอีเมล การนำเสนอหรือการเจรจาต่อรองภาษาจีน หรือหลักสูตรระยะยาวเพื่อพัฒนาภาษาจีนเพื่อใช้ในการทำงาน หรือแม้แต่หลักสูตรภาษาจีนทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจมากขึ้น Insight มีผู้สอนที่มีประสบการณ์และหลักสูตรที่เหมาะสมต่อความต้องการในการเรียนของคุณ

ภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
หากคุณต้องการเรียนภาษาจีนที่เหมาะกับงานของคุณ หรือพูดภาษาจีนได้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ

หลักสูตรที่ดีที่สุดคือภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรามีหลักสูตรที่เหมาะกับหลากหลายอาชีพ เช่นภาษาจีนสำหรับพนักงานโรงแรม, ธุรกิจสายการบิน, การบัญชี, คอลเซ็นเตอร์, การพูดโทรศัพท์, ภาษาจีนทางการแพทย์, ภาษาจีนสำหรับงานพยาบาล, ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอื่น ๆ

หลักสูตรทั้งหมดของเรามีทั้งแบบกลุ่มย่อยและแบบตัวต่อตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 638 3311 และสามารถจองเวลาเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี และวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน Insight จะช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนของคุณ

เรามีรูปแบบการเรียนภาษาจีนที่หลากหลาย ซึ่งหลักสูตรภาษาจีนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกวัยและทุกความสามารถ เพราะที่ Insight เราเข้าใจดีว่าทุกคนมีความต้องการในการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน Insight จะช่วยสร้างความสามารถทางภาษาของคุณทีละขั้นตอน เรามุ่งเน้นการสอนภาษาที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันแรกของการเรียน พร้อมหัวข้อที่เข้าใจง่าย ครูที่มีความสามารถ และรักในการสอนของเรา จะให้เวลาในการเรียนรู้กับคุณเพราะเรามีความเข้าใจดีว่าทุกคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก และวัยรุ่น
หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก และวัยรุ่น ถูกออกแบบมาให้มีความสนุกสนาน และมีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน เกมส์ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาทักษะการสื่อสารและความคล่องในการการใช้ภาษา อีกทั้ง Insight จะช่วยพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนของคุณอีกด้วย

ภาษาจีนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
หลักสูตรบทสนทนาทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่นั้น ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับทุกระดับพื้นฐานตั้งแต่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เนื้อหาการเรียนในแต่ละระดับพื้นฐาน จะมีเนื้อหาและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เราจะพัฒนาความคล่องในการพูดและการออกเสียงของคุณ โดยฝึกภาษาจีนผ่านการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้คำศัพท์ที่คุณต้องการ เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ภาษาจีนสำหรับงานธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะต้องการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น การพูดโทรศัพท์ การเขียนอีเมล การนำเสนอหรือการเจรจาต่อรองภาษาจีน หรือหลักสูตรระยะยาวเพื่อพัฒนาภาษาจีนเพื่อใช้ในการทำงาน หรือแม้แต่หลักสูตรภาษาจีนทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจมากขึ้น Insight มีผู้สอนที่มีประสบการณ์และหลักสูตรที่เหมาะสมต่อความต้องการในการเรียนของคุณ

ภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
หากคุณต้องการเรียนภาษาจีนที่เหมาะกับงานของคุณ หรือพูดภาษาจีนได้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ
หลักสูตรที่ดีที่สุดคือภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรามีหลักสูตรที่เหมาะกับหลากหลายอาชีพ เช่นภาษาจีนสำหรับพนักงานโรงแรม, ธุรกิจสายการบิน, การบัญชี, คอลเซ็นเตอร์, การพูดโทรศัพท์, ภาษาจีนทางการแพทย์, ภาษาจีนสำหรับงานพยาบาล, ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอื่น ๆ

หลักสูตรทั้งหมดของเรามีทั้งแบบกลุ่มย่อยและแบบตัวต่อตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 638 3311 และสามารถจองเวลาเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี และวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน Insight จะช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนของคุณ