ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

เรามีรูปแบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลาย ซึ่งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกวัยและทุกความสามารถ เพราะที่ Insight เราเข้าใจดีว่าทุกคนมีความต้องการในการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน Insight จะช่วยสร้างความสามารถทางภาษาของคุณทีละขั้นตอน เรามุ่งเน้นการสอนภาษาที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันแรกของการเรียน พร้อมหัวข้อที่เข้าใจง่าย ครูที่มีความสามารถ และรักในการสอนของเรา จะให้เวลาในการเรียนรู้กับคุณเพราะเรามีความเข้าใจดีว่าทุกคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กเล็ก และวัยรุ่น
หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก และวัยรุ่น ถูกออกแบบมาให้มีความสนุกสนาน และมีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน เกมส์ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาทักษะการสื่อสารและความคล่องในการการใช้ภาษา อีกทั้ง Insight จะช่วยพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณอีกด้วย

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
หลักสูตรบทสนทนาทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่นั้น ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับทุกระดับพื้นฐานตั้งแต่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เนื้อหาการเรียนในแต่ละระดับพื้นฐาน จะมีเนื้อหาและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เราจะพัฒนาความคล่องในการพูดและการออกเสียงของคุณ โดยฝึกภาษาญี่ปุ่นผ่านการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้คำศัพท์ที่คุณต้องการ เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะต้องการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น การพูดโทรศัพท์ การเขียนอีเมล การนำเสนอหรือการเจรจาต่อรองภาษาญี่ปุ่น หรือหลักสูตรระยะยาวเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงาน หรือแม้แต่หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจมากขึ้น Insight มีผู้สอนที่มีประสบการณ์และหลักสูตรที่เหมาะสมต่อความต้องการในการเรียนของคุณ

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
หากคุณต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะกับงานของคุณ หรือพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ
หลักสูตรที่ดีที่สุดคือภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรามีหลักสูตรที่เหมาะกับหลากหลายอาชีพ เช่นภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานโรงแรม, ธุรกิจสายการบิน, การบัญชี, คอลเซ็นเตอร์, การพูดโทรศัพท์, ภาษาญี่ปุ่นทางการแพทย์, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานพยาบาล, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอื่น ๆ

หลักสูตรทั้งหมดของเรามีทั้งแบบกลุ่มย่อยและแบบตัวต่อตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 638 3311 และสามารถจองเวลาเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี และวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน Insight จะช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของคุณ

เรามีรูปแบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลาย ซึ่งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกวัยและทุกความสามารถ เพราะที่ Insight เราเข้าใจดีว่าทุกคนมีความต้องการในการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน Insight จะช่วยสร้างความสามารถทางภาษาของคุณทีละขั้นตอน เรามุ่งเน้นการสอนภาษาที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันแรกของการเรียน พร้อมหัวข้อที่เข้าใจง่าย ครูที่มีความสามารถ และรักในการสอนของเรา จะให้เวลาในการเรียนรู้กับคุณเพราะเรามีความเข้าใจดีว่าทุกคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กเล็ก และวัยรุ่น
หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก และวัยรุ่น ถูกออกแบบมาให้มีความสนุกสนาน และมีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน เกมส์ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาทักษะการสื่อสารและความคล่องในการการใช้ภาษา อีกทั้ง Insight จะช่วยพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณอีกด้วย

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
หลักสูตรบทสนทนาทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่นั้น ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับทุกระดับพื้นฐานตั้งแต่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เนื้อหาการเรียนในแต่ละระดับพื้นฐาน จะมีเนื้อหาและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เราจะพัฒนาความคล่องในการพูดและการออกเสียงของคุณ โดยฝึกภาษาญี่ปุ่นผ่านการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้คำศัพท์ที่คุณต้องการ เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะต้องการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น การพูดโทรศัพท์ การเขียนอีเมล การนำเสนอหรือการเจรจาต่อรองภาษาญี่ปุ่น หรือหลักสูตรระยะยาวเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงาน หรือแม้แต่หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจมากขึ้น Insight มีผู้สอนที่มีประสบการณ์และหลักสูตรที่เหมาะสมต่อความต้องการในการเรียนของคุณ

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
หากคุณต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะกับงานของคุณ หรือพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ
หลักสูตรที่ดีที่สุดคือภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรามีหลักสูตรที่เหมาะกับหลากหลายอาชีพ เช่นภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานโรงแรม, ธุรกิจสายการบิน, การบัญชี, คอลเซ็นเตอร์, การพูดโทรศัพท์, ภาษาญี่ปุ่นทางการแพทย์, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานพยาบาล, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอื่น ๆ

หลักสูตรทั้งหมดของเรามีทั้งแบบกลุ่มย่อยและแบบตัวต่อตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 638 3311 และสามารถจองเวลาเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี และวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน Insight จะช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของคุณ