Corporate Service

พิเศษ

โปรโมชั่น


    ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

    ถ้าคุณกำลังมองหาการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพียงติดต่อเราได้ทันที ทางเรายินดีจะเข้าไปนำเสนอให้รายละเอียดที่ออฟฟิสของคุณ  โทร 02-638-3311หรือ อีเมลล์  info@insightenglish.com

    การเรียนภาอังกฤษกับทางอินไซท์  บุคลากรของท่านจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้จริงในการทำงาน

    ทางเราเข้าใจดีว่าภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไปนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับพนักงานทุกท่าน ดังนั้นเราจึงออกแบบหลักสูตร ให้เหมาะสมแก่ความต้องการของนักเรียนและองค์กรของคุณ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและองค์กร