Writing Service

พิเศษ

โปรโมชั่น

  Bangkok BC Writing Services

  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเขียนเชิงวิชาการ ธุรกิจ หรือการเขียนด้านต่างๆตามความต้องการของคุณ
  Bangkok BC Writing Services มีบริการด้านงานเขียน งานแปล
  ด้วยราคาที่เป็นกันเอง ลดความยุ่งยากในการแก้ไข การพิสูจน์อักษร การโฆษณา การฝึกอบรม
  การสอนออนไลน์ และการบริการทางด้านงานแปลทางด้านวิชาการ
  ธุรกิจหรืองานเขียนทางด้านต่างๆที่คุณต้องการ ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี

  บริการของเรา

  การแปล:
  เรามีงานบริการทางด้านการแปลภาษาต่างๆด้วยคุณภาพที่ดีและราคาที่ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ธุรกิจ หรือด้านต่างๆที่คุณต้องการ
  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเขียนเนื้อหาในเวปไซด์, หัวข้อต่างๆ, จดหมายแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน, การเขียนนำเสนอหัวข้องานวิจัย,

  คู่มือ, การนำเสนอpower point, โบว์ชัวร์, การพูดสุนทรพจน์, การเขียนใบสมัครงาน, จดหมายใบปลิว, การเขียนอีเมล์ ฯลฯ
  ในภาษาต่างๆ

  การโฆษณา:
  ทางบริษัทของเรามีการบริการทางด้านการเขียนโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ธุรกิจ หรือความต้องการในด้านอื่นๆ รวมทั้ง
  การเขียนเวปไซด์, การเขียนหัวข้อ, การตลาด, การเขียนข่าว, โบว์ชัวร์, จดหมายใบปลิว,
  การเขียนรายงาน,การเขียนนำเสนอหัวข้องานวิจัย, การเขียนคู่มือ, การวางแผนทางธุรกิจ, การนำเสนอ power point การเขียนอีเมล์
  ฯลฯ

  การแก้ไขตรวจสอบ:
  ถ้าคุณเลือกการบริการทางด้านการแก้ไขงาน การตรวจสอบความถูกต้องทางด้านการใช้โครงสร้างภาษาในงานเขียนของคุณ
  หากคุณต้องการให้ทางสถาบันของเราเขียนตามรูปแบบและแนวการเขียนของคุณ เราก็สามารถทำได้เช่นกัน

  การพิสูจน์อักษร:
  ถ้าคุณเลือกการบริการทางด้นการพิสูจน์อักษร การตรวจสอบความถูกต้องทางด้านการใช้โครงสร้างทางภาษาในงานเขียนของคุณ
  หากคุณต้องการให้ทางสถาบันของเราเขียนตามรูปแบบและแนวการเขียนของคุณ เราก็สามารถทำได้เช่นกัน

  การให้คำแนะนำออนไลน์:
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเขียนเป็นประจำ เพียงแค่การใช้บริการทางด้านการแก้ไข
  ตรวจสอบข้อผิดพลาดและความถูกต้องของการใช้โครงสร้างภาษา
  หากคุณต้องการให้ทางสถาบันของเราสามารถเขียนออกมาให้อยู่ในรูปแบบและแนวการเขียนของคุณ เราก็สามารถทำได้เช่นกัน
  นอกจากนี้ทางสถาบันของเราจะคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ควรแก้ไขเพื่อการพัฒนาด้วยการยกตัวอย่างให้เพิ่มเติม
  และการให้ทำแบบฝึกหัด ซึ่งจะเป็นกุญแจที่สำคัญในการช่วยพัฒนา

  การเรียนหลักสูตรการเขียนออนไลน์ :
  ถ้าหากว่าคุณไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ หรือในประเทศไทย ถ้าคุณยุ่งมากจนไม่สามารถที่จะมาเรียนกับทางสถาบันของเราได้ หรือ
  ตารางของคุณไม่แน่นอน หลักสูตรการเขียนออนไลน์จึงมีความเหมะสมกับคุณ คุณสามารถเรียนได้อย่างสะดวกสบายจากที่บ้านของคุณเอง
  และที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

  ติดต่อทางสถาบันของเราได้ที่ : 02-638- 3315 Website: http://bangkokbcwriting.com