สีลม

อินไซท์ สาขาสีลม

เราเชื่อว่าการที่คุณได้เรียนกับครูผู้สอนนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้และยังถ่ายทอดเนื้อหาในการสอนภาษาอังกฤษได้เหมาะ
กับตรงตามช่วงอายุและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมที่สุด
สถาบันสอนภาษาอินไซท์ สาขาสีลมเป็นสาขาแรกของเราที่ได้เปิดสอนมาแล้วกว่า 8 ปี
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและเราสามารถจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

• ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 4 – 12 ปี
• ภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 13 – 19 ปี
• ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
• การเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC
• ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
• การฝึกอบรมและพัฒนาครูผู้สอนคนไทย

บริการของเรา

เรามีการเรียนทั้งแบบกลุ่มเล็กและแบบตัวต่อตัวให้คุณสามารถเลือกเรียนได้

ทางสถาบันของเราสามารถสร้างหลักสูตรเฉพาะสายงานได้โดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่ของคุณได้
โดยเราสามารถจัดฝึกอบรมยังหน่วยงานของคุณได้หรือจะเดินทางมาเรียนยัง สถาบันสอนภาษาอินไซท์ ก็ได้เช่นกัน

สถานที่ตั้งสถาบันอินไซท์

สถาบันสอนภาษาอินไซท์ สาขาสีลม ตั้งอยู่ที่ถนนสีลม ในอาคารซีพี ทาวน์เวอร์ เดินทางสะดวก ทั้งทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน
หรือสามารถขับรถมาจอดได้ที่อาคารซีพีทาวน์เวอร์ได้เลย

โทรหาอินไซท์ สาขาสีลม:
02 638 3311
facebook
instagram

ครูผู้สอน

ครูผู้สอนที่ดีนั้นจะต้องทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างของการเรียน ทำให้คุณเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
พร้อมกับทำให้การเรียนนั้นต้องมีความสนุกสนานควบคู่ไปกับเนื้อหาสาระที่คุณจะได้จากการเรียนกับเรา
ครูผู้สอนของเราทุกคน
ล้วนแต่เป็นเจ้าของภาษาที่ได้รับการฝึกอบรมแนวทางการสอนตามรูปแบบวิธีการสอนที่เป็นมาตรฐานของเราก่อนที่จะมาสอนจริง
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนอย่างดีที่สุด
เชิญรับชมวีดีโอ ที่จะทำให้เห็นว่าคุณหรือเด็กๆของคุณนั้น สามารถเรียนรู้ได้อย่างไร: